2753

بی توجهی شوهر و نادیده گرفتن من

نام ارسال کننده محرمانه می باشد 160 بازدید

سلام، من بیست و چهار ساله و شوهرم بیست و هفت سالشه و ما سه ساله که ازدواج کردیم ولی متاسفانه همسرم به شدت وابسته خونوادشه و منم اصلا نمی بینه تو هیچ کاری با من مشورت نمی کنه حتی مسایلی که به من مربوط می شه

سر مسایل خیلی بیخود قهر های طولانی مدت می کنه و باهام تو خونه و حتی تو جمع حرف نمی زنه، روزهایی هم که مثلا آشتی خیلی کم حرفه در حالی که بیرون از خونه خیلی سرزنده و پر حرفه سر مسایل کاملا جزئی و بی خودی هم دعوا راه می ندازه و به شدت هم آدم عصبی و پرخاشگریه

موقع خواب هم کلا پشتشو به من می کنه و خیلی رابطه جنسی کمی داریم در حد یه بار در ماه

لطفا راهنمایم کنید

اطلاعات تکمیلی

سن ۲۴ جنسیت زن شغل خانه دار وضعیت تاهل متاهل
پاسخ مشاور

روانشناس و مشاور

درود.دوست عزیزبرای رابطه ی بهترباهمسروجلب اعتمادایشان برای گفتگوی بیشترباشمابهتراست تکنیک گوش دادن فعال رابیاموزید.زمانی که صحبتی  میکندحتی اگریک حرف ساده وروزمره است به دقت به اوگوش دهید.اوراتاییدکنیدوباگفتن کلماتی مثل چه "جالب!واقعا!عجب کارخوبی کردی!"اوراتشویق به ادامه ی گفتگوکنید.حرفش راقطع نکنید.به چشمانش نگاه کنیدوبازبان بدن هم سخنانش راتاییدکنید.ممکن است اوایل به نظرش عجیب بیایدامابعدازمدتی متوجه می شویدکه میزان گفتگوی اوباشماکمی بیشترشده .صبورباشیدواین کارراادامه دهید.قطعانتیجه ی خوبی خواهیدگرفت.ودرنهایت توصیه میکنم حتماازیک روان شناس کمک بگیریدچراکه شماوهمسرتان نیازبه جلسات زوج درمانی دارید.

تجربه شما

اولین نفری باشید که نظر میدهید
login captcha