یه_دختر_از_پاریس

عضویت : 1401/08/21
زن
درج نشده است
بعضی وقت ها بجای جر و بحث فقط یه طرف مقابل نگاه میکنم و تعجب میکنم این حجم وسیع از بی عقلی و نفهمی چطور تو ی کله به این کوچیکی جا شده!" ARMYدر عمل عاشق و درحرف عاقل..