مامانکیان

عضویت : 1397/08/09
زن
لیسانس

من از دریای طوفانی گذر کردم مرا از نم نم باران نترسانید...

من و فرزندانم
- پسر - 4 سال
20 موضوع
پست
جراح قلب دراصفهان
1398/06/22 14:56:00 2 پست
2
تجربه عمل قلب باز
1398/06/19 10:16:27 28 پست
28
هزینه عمل قلب باز
1398/06/15 00:59:44 13 پست
13
جراح قلب اصفهان
1398/06/14 01:12:06 12 پست
12
عمل قلب باز
1398/06/12 13:53:53 27 پست
27
Pfo یا سوراخ درقلب
1398/06/09 18:59:26 6 پست
6
قرص سرترالین
1398/06/06 00:00:24 44 پست
44
احساس فشار در گلو وگردن
1398/05/31 20:26:18 19 پست
19
قرص تری فلوپرازین
1398/05/28 11:18:49 11 پست
11
ام آر آی مغزو گردن
1398/05/25 16:11:51 0 پست
0