یاد123

عضویت : 1398/05/03
زن
لیسانس

هرچی میگذره اززندگیم میفهمم زندگی غمهایی بیشتری دار ه ،خدایا صبر وارامش بده به دلم که هیچ چیز نتونه بشکنه من رو،هیچ چییییییز

تا توانی دلی بدست اور که دل شکستن هنرنمی باشد