دخترغرب

عضویت : 1398/03/14
زن
درج نشده است

و ما همچنان دوره میکنیم شب را..روز را..هنوز را...

طرف ما شب نیست🌸چخماق ها کنار فتیله بی طاقتند🌸خشم کوچه در دست توست🌸در لبان تو🌸شعر روشن صیقل میخورد🌸من تو را دوست میدارم و شب از ظلمت خود وحشت میکند.
من و فرزندانم
- پسر - 5 سال
8 موضوع
پست
روز چهارشنبه😔
1399/02/28 03:11:21 37 پست
37
دزفولی کسی نبود یعنی؟
1399/02/20 23:00:18 28 پست
28
عادت میکنه آیاااا؟؟؟
1398/07/15 13:34:12 32 پست
32
نظر بدین لطفا
1398/05/20 00:59:54 66 پست
66
از چیا زدین؟؟؟
1398/03/25 15:17:21 77 پست
77
1913
1786