2328
عنوان

اونجاییی که.‌‌..

58 بازدید | 0 پست

اونجایی که تتلو میگه:


من ازت خیلی توقع داشتم و خیلی عقب موندی ازم اوج غمه..


یعنی میگه ببین تو تنها کسی بودی که باورت داشتم..!


تو دیگه نباید خراب میکردی..!:)

باَشد کِ نباَشَد خَبَری اَز خَبَرم🖤
2344
2052
2037
2108