2328

بچه ها باورتون نمیشه! برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید،

 خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان 

داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید.


من دو سال   .

هر دو سالشم عقد بودیم همدیگه رو فقط یکبار بعد از عقد دیدیم بمدت ده دقیقه بعدشم طلاق

شادی را به دیگران هدیه کن و غم دیگران را شریک . خودت باش و صادق . بزرگ منش و مهربان باش و رازدار و باعطوفت .    اگر با این صفات زندگی کردی هرگز منتظر قضاوت دیگران نباش هر طور که مایلند قضاوت کنند راه تو درست است حتی اگر همه مخالفت کنند
2334
واا چراا عزیزم

شرمنده ام خواهرم باید خودمو معرفی میکردم که شمام به اشتباه نیفتید اول بابت این قضیه عذرخواهی میکنم 


پدر خانمم نمیزاشت ببینمش گفت باید عقد باشید وقتی عقد کردیم گفت تا عروسی رفت و امد ممنوع 

فکر کردم شوخی میکنه ولی متاسفانه خیلی جدی بود و نزاشت ببینمش منم سرد شدم و وسط زمین و هوا معلق شدم فقط یبار یواشکی توی درب حیاطشون ده دقیقه باهاش حرف زدم که پدرش اومد با پس گردنی بردش تو خونه منم افتادم رو لج طلاق دادم

شادی را به دیگران هدیه کن و غم دیگران را شریک . خودت باش و صادق . بزرگ منش و مهربان باش و رازدار و باعطوفت .    اگر با این صفات زندگی کردی هرگز منتظر قضاوت دیگران نباش هر طور که مایلند قضاوت کنند راه تو درست است حتی اگر همه مخالفت کنند
شرمنده ام خواهرم باید خودمو معرفی میکردم که شمام به اشتباه نیفتید اول بابت این قضیه عذرخواهی میکنم&n ...

کار خوبی کردی برادر خانواده ای که نذاره زنتو ببینی به چه دردی میخوره شما طلاقش دادین خانواده ها چیزی نگفتن؟

کار خوبی کردی برادر خانواده ای که نذاره زنتو ببینی به چه دردی میخوره شما طلاقش دادین خانواده ها چیزی ...

خب طلاقش به این سادگی که نوشتم نبود خیلی داستان شد و مخالفت  بود ولی علیرغم مخالفتها  تلاش کردم تمومش کردم و بهشون گفتم حالا برید یه دبه بزرگ بخرید ترشیش بندازید تا با مردم همچین نکنید 

شادی را به دیگران هدیه کن و غم دیگران را شریک . خودت باش و صادق . بزرگ منش و مهربان باش و رازدار و باعطوفت .    اگر با این صفات زندگی کردی هرگز منتظر قضاوت دیگران نباش هر طور که مایلند قضاوت کنند راه تو درست است حتی اگر همه مخالفت کنند
یعنی چی

خب دیگه خواهر بعضی خونواده ها فرهنگ اشتباه دارند اینقدر افراطی اند که از اون سرِ پشت بام میفتند پایین

شادی را به دیگران هدیه کن و غم دیگران را شریک . خودت باش و صادق . بزرگ منش و مهربان باش و رازدار و باعطوفت .    اگر با این صفات زندگی کردی هرگز منتظر قضاوت دیگران نباش هر طور که مایلند قضاوت کنند راه تو درست است حتی اگر همه مخالفت کنند
خب دیگه خواهر بعضی خونواده ها فرهنگ اشتباه دارند اینقدر افراطی اند که از اون سرِ پشت بام میفتند پایی ...

فک نکنم شماپسرا تواین دوره زمونه ندیده ونشناخته خواستگاری برید عقدکنیدتواین دوران اصلاهمونبینیدمگ میشه

فک نکنم شماپسرا تواین دوره زمونه ندیده ونشناخته خواستگاری برید عقدکنیدتواین دوران اصلاهمونبینیدمگ می ...

من خیلی این دوره ای و کم سن نیستم و اون نامزدمم دست پخت مادر خدابیامرزم بود که من بخاطر اینکه دلش رو نشکنم گفتم فقط یه نگاه ببینمش چشم و اتفاقا وقتی دیدم بسیار هم خوش سر و ظاهر میزد تحقیق کردم دیدم خونواده ی سرسنگین و مذهبی و معتمد محل هستند 

شادی را به دیگران هدیه کن و غم دیگران را شریک . خودت باش و صادق . بزرگ منش و مهربان باش و رازدار و باعطوفت .    اگر با این صفات زندگی کردی هرگز منتظر قضاوت دیگران نباش هر طور که مایلند قضاوت کنند راه تو درست است حتی اگر همه مخالفت کنند
من خیلی این دوره ای و کم سن نیستم و اون نامزدمم دست پخت مادر خدابیامرزم بود که من بخاطر اینکه دلش رو ...

یعنی اینقدمعتقدب مذهب بودک نمیزاشت زنتوببینی ب خانومت اصلامقاومت نکردباپدرش مخالفت نکرد 

عجبا

یعنی اینقدمعتقدب مذهب بودک نمیزاشت زنتوببینی ب خانومت اصلامقاومت نکردباپدرش مخالفت نکرد  عجبا

خب منم بخاطر همین که با پدرش مخالفت نکرده بود سرد شدم وگرنه هرگز دختر رو به گناه پدر مجازات نمیکردم 

اتفاقا به وجدان خیلی حساسم که مدیون نشم 

باید تلاش خودشو میکرد که حداقل من بفهمم دوستم داره

شادی را به دیگران هدیه کن و غم دیگران را شریک . خودت باش و صادق . بزرگ منش و مهربان باش و رازدار و باعطوفت .    اگر با این صفات زندگی کردی هرگز منتظر قضاوت دیگران نباش هر طور که مایلند قضاوت کنند راه تو درست است حتی اگر همه مخالفت کنند
خب منم بخاطر همین که با پدرش مخالفت نکرده بود سرد شدم وگرنه هرگز دختر رو به گناه پدر مجازات نمیکردم& ...

اون خانم تلاش نکردمبنی براین نیست ک دوست نداره شایدواقعاتوان ایستادن روب روی پدرش رونداشته توبایدنجاتش میدادی اینجوردخترهافقط باازدواج و جداشدن ازخانواده خودش ب آرامش میرسه شایداونم این شرایط رودوست نداشته باشه یک طرفه ب قاظی نروتوک حرف های اون خانم رونشنیدی

اون خانم تلاش نکردمبنی براین نیست ک دوست نداره شایدواقعاتوان ایستادن روب روی پدرش رونداشته توبایدنجا ...

منم دقیقا همین فکرو میکردم و با خودم میگفتم نجاتش میدم این تو فکرم بود توی اون دو سال که عقد بودیم تا روزی که گفتم درب حیاطشون تونستم ببینمش سرش به جارو کردن جلوی درحیاط بند بود یهو رفتم بالا سرش سلام کردم اول که فکر کنم درست نشناخت چون من از غصه انگار سی سال پیر شده بودم بعد که فهمید و جواب داد دستم رو دراز کردم دست بدم دست نداد یعنی دقیقا رفتارِ یک نامحرم رو اجرا کرد و بسیار غریبانه و صحبت در حد ضرورت بدونِ هیچ واکنشی که حس بشه اینهمه مدت همو ندیدیم بهش گفتم دوسال عید و تولدت مبارک که نتونستم بهت تبریک بگم جوابش سرد بود اصلا بوی جدایی قشنگ حس میشد که منم تصمیم گرفتم 

شادی را به دیگران هدیه کن و غم دیگران را شریک . خودت باش و صادق . بزرگ منش و مهربان باش و رازدار و باعطوفت .    اگر با این صفات زندگی کردی هرگز منتظر قضاوت دیگران نباش هر طور که مایلند قضاوت کنند راه تو درست است حتی اگر همه مخالفت کنند