1822
1823
عنوان

دورهمی ❤❤❤❤

11494 بازدید | 3626 پست

دخترا بیاین دورهمی اگه مخالفین جان مادرتون گزارش نزنین و بیصدا تاپیک رو ترک کنید ممنون😘خب بگین چخبرا😃😃

 @هانی_khanoom    

@۱۳۸۱زیباخفته    

@عاشق_خنده    

@yalda8555    

@دختربینظیر    

بیاین دخترا😍😍😍😍😍😍 

فقط 7 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
از من خوشت نمیاد ؟😀یه نقشه بگیر یه ماشین جور کن برو به جهنننننننم😒پشت سرم حرف زیاده عیب نداره با دهن سگ دریا کثیف نمیشه......همسرم💜من با ذره ذره قلبم با هر دم و بازدم دوستت دارم💜همسر عزیزم شادی بخش زندگی من فقط تویی💜تو تنها دلیل حال خوبمی💜پسر که داشته باشی اگه همه دنیا دشمنت باشن پسرت پشتته پسر یعنی خار چشم بدخواهای مادر پسر یعنی غرور مادر❤پدر و مادر چراغ خونن❤خدایا...چراغ هیچ خونه ای رو خاموش نکن🙏درخواست دوستی ندین🙃در تاریخ ۹۹٫۹٫۹به ارزو هام رسیدم و ده کیلو لاغر شدم😂

سلام خوبین، خوشین،سلامتین؟

۹۹/۹/۹ بهترین اتفاق زندگیم خواهد افتاد...   انشاالله     همگی انشاءالله به خواسته هاتون برسین😊  وقتی دلت گرفته خدا به فرشته هاش میگه نیگا دوباره یادش رفته من هستم خدا جونم مرسی که هستی😍  بوعلی سینا جمله ای گفت که ان را باید با طلا نوشت:   هرچیز کمش دارو است، متوسطش غذا، زیادش سم     (  حتی محبت ) شعور و معرفت به ماشین و محل زندگی نیست مهم ذاته... وگرنه گاو هم سواریش خوبه هم خونش وسط باغه هم لباسش ۱۰۰ % چرم خالصه تازه با معرفتم هست به جای من میگه (ما)  میدونین مشکل ما تو زندگی چیه؟اینه که تو دسشویی فکر میکنیم و به جاش می.رینیم به زندگی مون😑  (دختر که باشی حتی اگه قرآن هم بخونی میگن با خدا رابطه داره)  
سلام خوبین، خوشین،سلامتین؟

سلام😉

فقط 7 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
از من خوشت نمیاد ؟😀یه نقشه بگیر یه ماشین جور کن برو به جهنننننننم😒پشت سرم حرف زیاده عیب نداره با دهن سگ دریا کثیف نمیشه......همسرم💜من با ذره ذره قلبم با هر دم و بازدم دوستت دارم💜همسر عزیزم شادی بخش زندگی من فقط تویی💜تو تنها دلیل حال خوبمی💜پسر که داشته باشی اگه همه دنیا دشمنت باشن پسرت پشتته پسر یعنی خار چشم بدخواهای مادر پسر یعنی غرور مادر❤پدر و مادر چراغ خونن❤خدایا...چراغ هیچ خونه ای رو خاموش نکن🙏درخواست دوستی ندین🙃در تاریخ ۹۹٫۹٫۹به ارزو هام رسیدم و ده کیلو لاغر شدم😂

خانم های عزیز این فرصت از دست ندید

لیزر بدن فول بادی فقط 239 هزار تومن

چه خبرا دماغا چاقه؟😄

چی😂😂

فقط 7 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
از من خوشت نمیاد ؟😀یه نقشه بگیر یه ماشین جور کن برو به جهنننننننم😒پشت سرم حرف زیاده عیب نداره با دهن سگ دریا کثیف نمیشه......همسرم💜من با ذره ذره قلبم با هر دم و بازدم دوستت دارم💜همسر عزیزم شادی بخش زندگی من فقط تویی💜تو تنها دلیل حال خوبمی💜پسر که داشته باشی اگه همه دنیا دشمنت باشن پسرت پشتته پسر یعنی خار چشم بدخواهای مادر پسر یعنی غرور مادر❤پدر و مادر چراغ خونن❤خدایا...چراغ هیچ خونه ای رو خاموش نکن🙏درخواست دوستی ندین🙃در تاریخ ۹۹٫۹٫۹به ارزو هام رسیدم و ده کیلو لاغر شدم😂
1825
سلام😉


از این به بعد منم تگ کن اینجور تا پیکا

ابجی اگه دوست داشتی یه انرری مثب برام بزار مرسی 🍫🍓https://harfeto.timefriend.net/238597945 لینک نیومد کافیه کپی و داخل گوگل سرچش کنی 🍫🍓    بلا خره یه روز این اتفاق افتاد99.9.9 😍😍😍😍😍     یه صلواتم به اقا امام حسین بفرست بی زحمت🍓🍫
سلام سلام سلام😍

سلام خوش اومدین😄

فقط 7 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
از من خوشت نمیاد ؟😀یه نقشه بگیر یه ماشین جور کن برو به جهنننننننم😒پشت سرم حرف زیاده عیب نداره با دهن سگ دریا کثیف نمیشه......همسرم💜من با ذره ذره قلبم با هر دم و بازدم دوستت دارم💜همسر عزیزم شادی بخش زندگی من فقط تویی💜تو تنها دلیل حال خوبمی💜پسر که داشته باشی اگه همه دنیا دشمنت باشن پسرت پشتته پسر یعنی خار چشم بدخواهای مادر پسر یعنی غرور مادر❤پدر و مادر چراغ خونن❤خدایا...چراغ هیچ خونه ای رو خاموش نکن🙏درخواست دوستی ندین🙃در تاریخ ۹۹٫۹٫۹به ارزو هام رسیدم و ده کیلو لاغر شدم😂
1846
سلام😍😍😍

خوش،امدین😘

فقط 7 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
از من خوشت نمیاد ؟😀یه نقشه بگیر یه ماشین جور کن برو به جهنننننننم😒پشت سرم حرف زیاده عیب نداره با دهن سگ دریا کثیف نمیشه......همسرم💜من با ذره ذره قلبم با هر دم و بازدم دوستت دارم💜همسر عزیزم شادی بخش زندگی من فقط تویی💜تو تنها دلیل حال خوبمی💜پسر که داشته باشی اگه همه دنیا دشمنت باشن پسرت پشتته پسر یعنی خار چشم بدخواهای مادر پسر یعنی غرور مادر❤پدر و مادر چراغ خونن❤خدایا...چراغ هیچ خونه ای رو خاموش نکن🙏درخواست دوستی ندین🙃در تاریخ ۹۹٫۹٫۹به ارزو هام رسیدم و ده کیلو لاغر شدم😂
از این به بعد منم تگ کن اینجور تا پیکا

چشم😊😘

فقط 7 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
از من خوشت نمیاد ؟😀یه نقشه بگیر یه ماشین جور کن برو به جهنننننننم😒پشت سرم حرف زیاده عیب نداره با دهن سگ دریا کثیف نمیشه......همسرم💜من با ذره ذره قلبم با هر دم و بازدم دوستت دارم💜همسر عزیزم شادی بخش زندگی من فقط تویی💜تو تنها دلیل حال خوبمی💜پسر که داشته باشی اگه همه دنیا دشمنت باشن پسرت پشتته پسر یعنی خار چشم بدخواهای مادر پسر یعنی غرور مادر❤پدر و مادر چراغ خونن❤خدایا...چراغ هیچ خونه ای رو خاموش نکن🙏درخواست دوستی ندین🙃در تاریخ ۹۹٫۹٫۹به ارزو هام رسیدم و ده کیلو لاغر شدم😂
چشم😊😘


چشمت بی بلا گل گلی

ابجی اگه دوست داشتی یه انرری مثب برام بزار مرسی 🍫🍓https://harfeto.timefriend.net/238597945 لینک نیومد کافیه کپی و داخل گوگل سرچش کنی 🍫🍓    بلا خره یه روز این اتفاق افتاد99.9.9 😍😍😍😍😍     یه صلواتم به اقا امام حسین بفرست بی زحمت🍓🍫
1826
دماغ بینی😂

میدونم 🤣🤣🤣🤣

فقط 7 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
از من خوشت نمیاد ؟😀یه نقشه بگیر یه ماشین جور کن برو به جهنننننننم😒پشت سرم حرف زیاده عیب نداره با دهن سگ دریا کثیف نمیشه......همسرم💜من با ذره ذره قلبم با هر دم و بازدم دوستت دارم💜همسر عزیزم شادی بخش زندگی من فقط تویی💜تو تنها دلیل حال خوبمی💜پسر که داشته باشی اگه همه دنیا دشمنت باشن پسرت پشتته پسر یعنی خار چشم بدخواهای مادر پسر یعنی غرور مادر❤پدر و مادر چراغ خونن❤خدایا...چراغ هیچ خونه ای رو خاموش نکن🙏درخواست دوستی ندین🙃در تاریخ ۹۹٫۹٫۹به ارزو هام رسیدم و ده کیلو لاغر شدم😂

سلامممممم .خوشگلتون اومد😌😎

درخواست =گزارش🙃 .من همانم که تویی از همه عالم جانش.❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤🤩😘                                                 از صبح تاشب هرکاری میکنی استوری میزاری...😐بعد مینویسی سرتون نکنید توزندگی من ماسرمون نمیکنیم تو زندگیت تو زندگیتو میکنی تو چش ما والااااااا😁سوس ماز                           

خب بگین چند سالتونه متاهلین مجرد چیکارا میکنین

فقط 7 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
از من خوشت نمیاد ؟😀یه نقشه بگیر یه ماشین جور کن برو به جهنننننننم😒پشت سرم حرف زیاده عیب نداره با دهن سگ دریا کثیف نمیشه......همسرم💜من با ذره ذره قلبم با هر دم و بازدم دوستت دارم💜همسر عزیزم شادی بخش زندگی من فقط تویی💜تو تنها دلیل حال خوبمی💜پسر که داشته باشی اگه همه دنیا دشمنت باشن پسرت پشتته پسر یعنی خار چشم بدخواهای مادر پسر یعنی غرور مادر❤پدر و مادر چراغ خونن❤خدایا...چراغ هیچ خونه ای رو خاموش نکن🙏درخواست دوستی ندین🙃در تاریخ ۹۹٫۹٫۹به ارزو هام رسیدم و ده کیلو لاغر شدم😂
سلامممممم .خوشگلتون اومد😌😎

سلام اعتماد به سقف کهکشانی اومد🤣🤣🤣🤣

فقط 7 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
از من خوشت نمیاد ؟😀یه نقشه بگیر یه ماشین جور کن برو به جهنننننننم😒پشت سرم حرف زیاده عیب نداره با دهن سگ دریا کثیف نمیشه......همسرم💜من با ذره ذره قلبم با هر دم و بازدم دوستت دارم💜همسر عزیزم شادی بخش زندگی من فقط تویی💜تو تنها دلیل حال خوبمی💜پسر که داشته باشی اگه همه دنیا دشمنت باشن پسرت پشتته پسر یعنی خار چشم بدخواهای مادر پسر یعنی غرور مادر❤پدر و مادر چراغ خونن❤خدایا...چراغ هیچ خونه ای رو خاموش نکن🙏درخواست دوستی ندین🙃در تاریخ ۹۹٫۹٫۹به ارزو هام رسیدم و ده کیلو لاغر شدم😂
سلام اعتماد به سقف کهکشانی اومد🤣🤣🤣🤣

😝😝😝😝حسود هرگز نیاسود😅

درخواست =گزارش🙃 .من همانم که تویی از همه عالم جانش.❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤🤩😘                                                 از صبح تاشب هرکاری میکنی استوری میزاری...😐بعد مینویسی سرتون نکنید توزندگی من ماسرمون نمیکنیم تو زندگیت تو زندگیتو میکنی تو چش ما والااااااا😁سوس ماز                           
1845
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1821
1858
1851
1852
1840
1843
1766
1857
1763
1462
1769
داغ ترین های تاپیک های امروز