1920
1924

خودت کخ چیزیت نشده

همسرجانم جان جانانم جانانه جان میدهم به جانت💏دوستت دارم تاابدویک روز💏خدایاازعمرم کم کن به عمرش اضافه کن💏سایه ات ازسرماکم نشودحضرت یار💏بهترین هدیه ی خدابودی برام همسرم💏تاآخرین لحظه زندگیم عاشقانه کنارت میمانم همسرم💏

میدونستی با بیمه میتونی 

سرمایه گذاری کنی ؟

1922
ترسیدم به بچه ها بزنم حواسم پرت شد موتور جلوم پارک بود بجای اینکه ترمز کنم پام و گذاشتم گاز

وا😐

 @پسر_شیک سابق من جنگجوی خوبیم💪😎اما صلحو دوسدارم😁                          ی نفرهس ک فراموش نمیکنم ولی باخاطره هاش خودمو              اروم میکنم 🙂باخاطره هاش میگذرونم🙃شکستن دل بزرگ ترین گناهه حق الناسه🙂خدا حق ادم عاشقو میگیره🙂🙂  دلت نلرزه راحت تری😶      ولی میبخشمت چون عاشقتم🙂  @پسر_شیک_سابق 
موتور افتا رو زمین همه همسایه ها ریختن بیرون آبروم رفت

😥😥😥😥😥

 @پسر_شیک سابق من جنگجوی خوبیم💪😎اما صلحو دوسدارم😁                          ی نفرهس ک فراموش نمیکنم ولی باخاطره هاش خودمو              اروم میکنم 🙂باخاطره هاش میگذرونم🙃شکستن دل بزرگ ترین گناهه حق الناسه🙂خدا حق ادم عاشقو میگیره🙂🙂  دلت نلرزه راحت تری😶      ولی میبخشمت چون عاشقتم🙂  @پسر_شیک_سابق 
1911
چی شده خوب هنگ کردم

اخه منم اینجوری زیاد هنگ کردم ماشین

بابامو داغون کردم

 @پسر_شیک سابق من جنگجوی خوبیم💪😎اما صلحو دوسدارم😁                          ی نفرهس ک فراموش نمیکنم ولی باخاطره هاش خودمو              اروم میکنم 🙂باخاطره هاش میگذرونم🙃شکستن دل بزرگ ترین گناهه حق الناسه🙂خدا حق ادم عاشقو میگیره🙂🙂  دلت نلرزه راحت تری😶      ولی میبخشمت چون عاشقتم🙂  @پسر_شیک_سابق 
از فردا دیگه فکر نکنم بتونم رانندگی کنم    

بی خیال ولش کن دیگه فکر نکن بهش

 @پسر_شیک سابق من جنگجوی خوبیم💪😎اما صلحو دوسدارم😁                          ی نفرهس ک فراموش نمیکنم ولی باخاطره هاش خودمو              اروم میکنم 🙂باخاطره هاش میگذرونم🙃شکستن دل بزرگ ترین گناهه حق الناسه🙂خدا حق ادم عاشقو میگیره🙂🙂  دلت نلرزه راحت تری😶      ولی میبخشمت چون عاشقتم🙂  @پسر_شیک_سابق 
1826
وای بعدش چکار کردی شوهرم میگه اوناییکه اولین بارشونه اینجوری اشتباه میکنن از تو بعیده

من اولین بارم بود بابام سانتافه داشت 

زدم داغون کردم البته گف فدای سرت مهم نی

 @پسر_شیک سابق من جنگجوی خوبیم💪😎اما صلحو دوسدارم😁                          ی نفرهس ک فراموش نمیکنم ولی باخاطره هاش خودمو              اروم میکنم 🙂باخاطره هاش میگذرونم🙃شکستن دل بزرگ ترین گناهه حق الناسه🙂خدا حق ادم عاشقو میگیره🙂🙂  دلت نلرزه راحت تری😶      ولی میبخشمت چون عاشقتم🙂  @پسر_شیک_سابق 
من اولین بارم بود بابام سانتافه داشت  زدم داغون کردم البته گف فدای سرت مهم نی

خودت چی بعدش باز تونستی رانندگی کنی؟بابای منم اومد گفت خسارتم خودم میدم خودت و ناراحت نکن

خودت چی بعدش باز تونستی رانندگی کنی؟بابای منم اومد گفت خسارتم خودم میدم خودت و ناراحت نکن

اره تونستم 

 @پسر_شیک سابق من جنگجوی خوبیم💪😎اما صلحو دوسدارم😁                          ی نفرهس ک فراموش نمیکنم ولی باخاطره هاش خودمو              اروم میکنم 🙂باخاطره هاش میگذرونم🙃شکستن دل بزرگ ترین گناهه حق الناسه🙂خدا حق ادم عاشقو میگیره🙂🙂  دلت نلرزه راحت تری😶      ولی میبخشمت چون عاشقتم🙂  @پسر_شیک_سابق 
1918
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1905
1762
1907
1914
1492
1909
1763
1919
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1927
1766
1872