1874
2019
تو

شایدم تو😐😂

به امید روزی که ببینمتون❤K.Y.F❤                                       من در آینده ای نزدیک پولدار میشم😎نقشه هم کشیدم با پولام چیکارا کنم😍😀
2032
تو

شایدم تو😐😂

به امید روزی که ببینمتون❤K.Y.F❤                                       من در آینده ای نزدیک پولدار میشم😎نقشه هم کشیدم با پولام چیکارا کنم😍😀
اجااااااااازه من بودم🖐🖐🖐

عه بچه ها پیدا شد

چرا گذاشتی رفتی!؟😦

به امید روزی که ببینمتون❤K.Y.F❤                                       من در آینده ای نزدیک پولدار میشم😎نقشه هم کشیدم با پولام چیکارا کنم😍😀
بیا غصه رو پر پر کن 💔 بیا حالمو بهتر کن  بیا دوری رو کم تر کن بیا چشمامو کم تر کن

ای جااانم

عاشق اهنگشم😎

به امید روزی که ببینمتون❤K.Y.F❤                                       من در آینده ای نزدیک پولدار میشم😎نقشه هم کشیدم با پولام چیکارا کنم😍😀
نه خو مطمنم تو. 😂😂😂😂😍

ن من ن تو

خودش اومد اعتراف کرد😂😂😂

به امید روزی که ببینمتون❤K.Y.F❤                                       من در آینده ای نزدیک پولدار میشم😎نقشه هم کشیدم با پولام چیکارا کنم😍😀
باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی 😂😂😂😂

مگه تو تربچه ایی!؟😐😂😂😂

به امید روزی که ببینمتون❤K.Y.F❤                                       من در آینده ای نزدیک پولدار میشم😎نقشه هم کشیدم با پولام چیکارا کنم😍😀
یابرگرد یا ان دل را برگردان

ادامش نیستا...

به امید روزی که ببینمتون❤K.Y.F❤                                       من در آینده ای نزدیک پولدار میشم😎نقشه هم کشیدم با پولام چیکارا کنم😍😀
منم ☺❤

بقیه اهنگاهشم دوست داری؟

چند روز پیش پانتومیم اومد بیرون عالی بود😍😉

به امید روزی که ببینمتون❤K.Y.F❤                                       من در آینده ای نزدیک پولدار میشم😎نقشه هم کشیدم با پولام چیکارا کنم😍😀
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1872
1763
1927
1766