1711
1714

اقا من نميام😐😂😂😂😂😂

نازى😢تو فقط باش تموم کم و کسرش با من با تموم دوری و طاقت و صبرش با من تو فقط تب کن از این عشق بلاتکلیفم مردن و سوختن و باقی زجرش با من تو دلت قدم زدم تو روز بارونی بخواد روزای بهاری و بارون و ابرش با من :( برگرد🥺                     بيا صاحبه قلبم باش♥️مثل گلبرگ و شبنم هاش🌱 يه دوره پاكيه خلوت بدور از شهرو شبرنگاش بشم بوم و بشو نقاش⚡️🌈💎ماله من باش كه دوباره جونه تازه من بگيرم خب دلم تنگ شده بيرحم💔تو خو دت خبر ندارى بى تو من چه وضعى دارمو چقد خسته و پيرم :(                                                            ميتوانستى به چشمانم نگاه كنى و گلويم را با چاقويى تيز ببرى و من ميتوانستم در آخرين  نفس از تو بخاطر خونى شدن دستهايت معذرت بخواهم........

خانم‌ها، پوستتون رو پاکسازی کردید؟

ماسک ذغال فریمن و کلی ماسک پرفروش با تخفیف فقط از سایت پیشگام نگار

اُفت كلاس داره بابا خل چل چيه😂😂😂

منو يكي اينجا ببينه ديپلمم خط ميوفته😎

نازى😢تو فقط باش تموم کم و کسرش با من با تموم دوری و طاقت و صبرش با من تو فقط تب کن از این عشق بلاتکلیفم مردن و سوختن و باقی زجرش با من تو دلت قدم زدم تو روز بارونی بخواد روزای بهاری و بارون و ابرش با من :( برگرد🥺                     بيا صاحبه قلبم باش♥️مثل گلبرگ و شبنم هاش🌱 يه دوره پاكيه خلوت بدور از شهرو شبرنگاش بشم بوم و بشو نقاش⚡️🌈💎ماله من باش كه دوباره جونه تازه من بگيرم خب دلم تنگ شده بيرحم💔تو خو دت خبر ندارى بى تو من چه وضعى دارمو چقد خسته و پيرم :(                                                            ميتوانستى به چشمانم نگاه كنى و گلويم را با چاقويى تيز ببرى و من ميتوانستم در آخرين  نفس از تو بخاطر خونى شدن دستهايت معذرت بخواهم........
1713
سهلااااااااام نازگل۲۰۰۰هسدم کمربندم نبستم پایه ها بیایییین😍😍

😂😂😂😂

ياده اون شب افتادم

يادش بخير چقد خوش گذشت😂

نازى😢تو فقط باش تموم کم و کسرش با من با تموم دوری و طاقت و صبرش با من تو فقط تب کن از این عشق بلاتکلیفم مردن و سوختن و باقی زجرش با من تو دلت قدم زدم تو روز بارونی بخواد روزای بهاری و بارون و ابرش با من :( برگرد🥺                     بيا صاحبه قلبم باش♥️مثل گلبرگ و شبنم هاش🌱 يه دوره پاكيه خلوت بدور از شهرو شبرنگاش بشم بوم و بشو نقاش⚡️🌈💎ماله من باش كه دوباره جونه تازه من بگيرم خب دلم تنگ شده بيرحم💔تو خو دت خبر ندارى بى تو من چه وضعى دارمو چقد خسته و پيرم :(                                                            ميتوانستى به چشمانم نگاه كنى و گلويم را با چاقويى تيز ببرى و من ميتوانستم در آخرين  نفس از تو بخاطر خونى شدن دستهايت معذرت بخواهم........

@خلگوشی،جون    

سلام دوست يكروزه من😁

نازى😢تو فقط باش تموم کم و کسرش با من با تموم دوری و طاقت و صبرش با من تو فقط تب کن از این عشق بلاتکلیفم مردن و سوختن و باقی زجرش با من تو دلت قدم زدم تو روز بارونی بخواد روزای بهاری و بارون و ابرش با من :( برگرد🥺                     بيا صاحبه قلبم باش♥️مثل گلبرگ و شبنم هاش🌱 يه دوره پاكيه خلوت بدور از شهرو شبرنگاش بشم بوم و بشو نقاش⚡️🌈💎ماله من باش كه دوباره جونه تازه من بگيرم خب دلم تنگ شده بيرحم💔تو خو دت خبر ندارى بى تو من چه وضعى دارمو چقد خسته و پيرم :(                                                            ميتوانستى به چشمانم نگاه كنى و گلويم را با چاقويى تيز ببرى و من ميتوانستم در آخرين  نفس از تو بخاطر خونى شدن دستهايت معذرت بخواهم........
1665
اوهوم خیلی باحال بود😂

هرازگاهي ميبينمشون اينور اونور

نازى😢تو فقط باش تموم کم و کسرش با من با تموم دوری و طاقت و صبرش با من تو فقط تب کن از این عشق بلاتکلیفم مردن و سوختن و باقی زجرش با من تو دلت قدم زدم تو روز بارونی بخواد روزای بهاری و بارون و ابرش با من :( برگرد🥺                     بيا صاحبه قلبم باش♥️مثل گلبرگ و شبنم هاش🌱 يه دوره پاكيه خلوت بدور از شهرو شبرنگاش بشم بوم و بشو نقاش⚡️🌈💎ماله من باش كه دوباره جونه تازه من بگيرم خب دلم تنگ شده بيرحم💔تو خو دت خبر ندارى بى تو من چه وضعى دارمو چقد خسته و پيرم :(                                                            ميتوانستى به چشمانم نگاه كنى و گلويم را با چاقويى تيز ببرى و من ميتوانستم در آخرين  نفس از تو بخاطر خونى شدن دستهايت معذرت بخواهم........

پس چرا منوصدا نزدی باهات قهرم

ادموند هیلاری اولین فاتح اورست پس از تلاش ناموفقش برای صعود رو به اورست گفت:برمیگردم فتحت میکنم تو یه کوهی و نمیتونی رشد کنی اما من یه آدمم و میتونم؛او در 1953 اورست را فتح کرد.
پس چرا منوصدا نزدی باهات قهرم

@chakavak91    

نازى😢تو فقط باش تموم کم و کسرش با من با تموم دوری و طاقت و صبرش با من تو فقط تب کن از این عشق بلاتکلیفم مردن و سوختن و باقی زجرش با من تو دلت قدم زدم تو روز بارونی بخواد روزای بهاری و بارون و ابرش با من :( برگرد🥺                     بيا صاحبه قلبم باش♥️مثل گلبرگ و شبنم هاش🌱 يه دوره پاكيه خلوت بدور از شهرو شبرنگاش بشم بوم و بشو نقاش⚡️🌈💎ماله من باش كه دوباره جونه تازه من بگيرم خب دلم تنگ شده بيرحم💔تو خو دت خبر ندارى بى تو من چه وضعى دارمو چقد خسته و پيرم :(                                                            ميتوانستى به چشمانم نگاه كنى و گلويم را با چاقويى تيز ببرى و من ميتوانستم در آخرين  نفس از تو بخاطر خونى شدن دستهايت معذرت بخواهم........
1709
منم موخوام بیام😥😥😥

بفرماييد😍

نازى😢تو فقط باش تموم کم و کسرش با من با تموم دوری و طاقت و صبرش با من تو فقط تب کن از این عشق بلاتکلیفم مردن و سوختن و باقی زجرش با من تو دلت قدم زدم تو روز بارونی بخواد روزای بهاری و بارون و ابرش با من :( برگرد🥺                     بيا صاحبه قلبم باش♥️مثل گلبرگ و شبنم هاش🌱 يه دوره پاكيه خلوت بدور از شهرو شبرنگاش بشم بوم و بشو نقاش⚡️🌈💎ماله من باش كه دوباره جونه تازه من بگيرم خب دلم تنگ شده بيرحم💔تو خو دت خبر ندارى بى تو من چه وضعى دارمو چقد خسته و پيرم :(                                                            ميتوانستى به چشمانم نگاه كنى و گلويم را با چاقويى تيز ببرى و من ميتوانستم در آخرين  نفس از تو بخاطر خونى شدن دستهايت معذرت بخواهم........
بیاااااااا بیاااااااا🤣

خب حالا نازي امر كنه چيكار كنيم؟بخوانيم؟

بنويسيم؟😐

بازي؟

نازى😢تو فقط باش تموم کم و کسرش با من با تموم دوری و طاقت و صبرش با من تو فقط تب کن از این عشق بلاتکلیفم مردن و سوختن و باقی زجرش با من تو دلت قدم زدم تو روز بارونی بخواد روزای بهاری و بارون و ابرش با من :( برگرد🥺                     بيا صاحبه قلبم باش♥️مثل گلبرگ و شبنم هاش🌱 يه دوره پاكيه خلوت بدور از شهرو شبرنگاش بشم بوم و بشو نقاش⚡️🌈💎ماله من باش كه دوباره جونه تازه من بگيرم خب دلم تنگ شده بيرحم💔تو خو دت خبر ندارى بى تو من چه وضعى دارمو چقد خسته و پيرم :(                                                            ميتوانستى به چشمانم نگاه كنى و گلويم را با چاقويى تيز ببرى و من ميتوانستم در آخرين  نفس از تو بخاطر خونى شدن دستهايت معذرت بخواهم........
1651
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1705
1708
1722
1667
1681
29
1462
پربازدیدترین تاپیک های امروز