1472
1411
عنوان

بی بی کمرنگ

298 بازدید | 40 پست

سلام دوستان من ۴ روز پیش  بی بی چک ذاشتم مثبت شد اما نه حیلی پررنگ.ولی کامل دیده میشد.حالا بعد گذشت ۴ روز همچنان کمرنگه.امروز هم سونو شکمی رفتم گفت خانوم هیچی نمیبینم توی رحم.امروز ۵ هفته و ۴ روزم.کسی بوده اینطوری باشه؟خیلی استرس دارم بی بی هم زدم دیدم همچنان کمرنگه استرسم بیشتر شد😭😭😭

فقط 31 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
همین که آرام و قرارم تو باشی،کافیست❤

مگه آز خون مثبت نبود؟پس استرست چیه؟؟؟؟علایم نداری؟؟؟؟

فقط 30 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وای خدا جون مرسی ک تو ۲۸مهر جواب آزم مثبت شد و کنجدمو گذاشتی تو دلم خدایا ب همه منتظرا از این فندقا هم بده و نی نی منم سالم بیاد تو بغلم🤗🤗🤗🤗😍😍😍😍اگ دوس داشتی دوست عزیز واسه کنجد منو بقیه کنجد کوچولوها ک سلامت بیان بغل مامانیا یه صلوات میفرستی

میدونم سونو رو باید دیرتر میرفتم یا واژینال.اما بی بی چرا همچنام کمرنگه.قاعدتا باید پررنگ میشد خب😭

فقط 31 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
همین که آرام و قرارم تو باشی،کافیست❤
مگه آز خون مثبت نبود؟پس استرست چیه؟؟؟؟علایم نداری؟؟؟؟

چرا عزیزم آز خونم ۲۵ عدد بتاش ۱۵۸ بود.میترسم یوقت پایین اومده باشه که بی بیم پررنگ تر نشده😭

فقط 31 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
همین که آرام و قرارم تو باشی،کافیست❤

کارتون‌های پرورش کودک دو زبانه رو از سایت نی نی کارتون خرید کن

چند روزه توی سایت هم تخفیف گذاشتن

برای خرید با تخفیف کلیک کنید

میدونم سونو رو باید دیرتر میرفتم یا واژینال.اما بی بی چرا همچنام کمرنگه.قاعدتا باید پررنگ میشد خب😭

من ک اصلا بی بی هاله ننداخت دکترمم گفت بی بی اصلا مهم نیست مهم آز خونه ک اگ مشکوک باشه بتا نشون میده الکی ب خودت استرس نده عزیزم

فقط 30 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وای خدا جون مرسی ک تو ۲۸مهر جواب آزم مثبت شد و کنجدمو گذاشتی تو دلم خدایا ب همه منتظرا از این فندقا هم بده و نی نی منم سالم بیاد تو بغلم🤗🤗🤗🤗😍😍😍😍اگ دوس داشتی دوست عزیز واسه کنجد منو بقیه کنجد کوچولوها ک سلامت بیان بغل مامانیا یه صلوات میفرستی
1436
مگه آز خون مثبت نبود؟پس استرست چیه؟؟؟؟علایم نداری؟؟؟؟

حالت تهوع دارم سینه هام بشدت درد میکنه خیلی کم خواب شد اشتهامم کم.علایم زیاده ولی....

فقط 31 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
همین که آرام و قرارم تو باشی،کافیست❤

بی بی چک ها همیشه ک قرار نیست پررنگ بشن حتی کسایی هستن تو مدت بالاتر بارداری از بی بی استفاده میکنن بی بی منفی میشه براشون

فقط 6 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
اگه بهش میگی و نمیفهمه اون دیگه بحث نفهمیدن نیس.....!!!!بحث نخواستنه
چرا عزیزم آز خونم ۲۵ عدد بتاش ۱۵۸ بود.میترسم یوقت پایین اومده باشه که بی بیم پررنگ تر نشده😭

ن ن اصلا بهش فک نکن دعا بخون دلت اروم شه چن روز دیگه صبر کن ولی بی بی نده آز خون بده با مشورت دکترت خودش راهنماییت میکنه

فقط 30 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وای خدا جون مرسی ک تو ۲۸مهر جواب آزم مثبت شد و کنجدمو گذاشتی تو دلم خدایا ب همه منتظرا از این فندقا هم بده و نی نی منم سالم بیاد تو بغلم🤗🤗🤗🤗😍😍😍😍اگ دوس داشتی دوست عزیز واسه کنجد منو بقیه کنجد کوچولوها ک سلامت بیان بغل مامانیا یه صلوات میفرستی
من ک اصلا بی بی هاله ننداخت دکترمم گفت بی بی اصلا مهم نیست مهم آز خونه ک اگ مشکوک باشه بتا نشون میده ...

اشتباه کردم سونو واژینال نرفتم.حداقل خیالم راحت میشد.دارم فک میکنم برم آز ببینم بتام زیاد شده یا نه برم بنظرت؟

فقط 31 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
همین که آرام و قرارم تو باشی،کافیست❤
حالت تهوع دارم سینه هام بشدت درد میکنه خیلی کم خواب شد اشتهامم کم.علایم زیاده ولی....

ن بابا بی بی رو ول کن پس

من ک میگم منم اصلا بی بی هاله کمرنگ انداخته اونم با بدبختی مشد دیدش

فقط 30 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وای خدا جون مرسی ک تو ۲۸مهر جواب آزم مثبت شد و کنجدمو گذاشتی تو دلم خدایا ب همه منتظرا از این فندقا هم بده و نی نی منم سالم بیاد تو بغلم🤗🤗🤗🤗😍😍😍😍اگ دوس داشتی دوست عزیز واسه کنجد منو بقیه کنجد کوچولوها ک سلامت بیان بغل مامانیا یه صلوات میفرستی
1444
ن ن اصلا بهش فک نکن دعا بخون دلت اروم شه چن روز دیگه صبر کن ولی بی بی نده آز خون بده با مشورت دکترت ...

تروخدا دعا کن عزیزم با اینکه ناحواسته بود و اصلا انتظارش و نداشتیم اما فک کردن به نبودنش  اذیتم میکنه

فقط 31 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
همین که آرام و قرارم تو باشی،کافیست❤
اشتباه کردم سونو واژینال نرفتم.حداقل خیالم راحت میشد.دارم فک میکنم برم آز ببینم بتام زیاد شده یا نه ...

مخای با دکترت مشورت کن بنظرم هی الکی خون نده 

بنطرم من ک مشکلی نیست اخه منم دقیقا مثل تویم و اصلا مشکلب ندارم

فقط 30 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وای خدا جون مرسی ک تو ۲۸مهر جواب آزم مثبت شد و کنجدمو گذاشتی تو دلم خدایا ب همه منتظرا از این فندقا هم بده و نی نی منم سالم بیاد تو بغلم🤗🤗🤗🤗😍😍😍😍اگ دوس داشتی دوست عزیز واسه کنجد منو بقیه کنجد کوچولوها ک سلامت بیان بغل مامانیا یه صلوات میفرستی
مخای با دکترت مشورت کن بنظرم هی الکی خون نده  بنطرم من ک مشکلی نیست اخه منم دقیقا مثل تویم و ا ...

باشه عزیزم.فردا میرم دکتر ببینم چه میگه.مرسی از دلگرمیت گلم❤

فقط 31 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
همین که آرام و قرارم تو باشی،کافیست❤
تروخدا دعا کن عزیزم با اینکه ناحواسته بود و اصلا انتظارش و نداشتیم اما فک کردن به نبودنش  اذیتم ...

انشالله ک چیزی نیست ن خدا نکنه دبونه چرا همچبن فکری میکنی مثبت فکر کن حیف نکرده انرزی منفی اخه 

فوقش فردا میری دکتر دبگع 


فقط 30 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وای خدا جون مرسی ک تو ۲۸مهر جواب آزم مثبت شد و کنجدمو گذاشتی تو دلم خدایا ب همه منتظرا از این فندقا هم بده و نی نی منم سالم بیاد تو بغلم🤗🤗🤗🤗😍😍😍😍اگ دوس داشتی دوست عزیز واسه کنجد منو بقیه کنجد کوچولوها ک سلامت بیان بغل مامانیا یه صلوات میفرستی
باشه عزیزم.فردا میرم دکتر ببینم چه میگه.مرسی از دلگرمیت گلم❤

فدات عزیزم 😘😘😘😘

فقط 30 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وای خدا جون مرسی ک تو ۲۸مهر جواب آزم مثبت شد و کنجدمو گذاشتی تو دلم خدایا ب همه منتظرا از این فندقا هم بده و نی نی منم سالم بیاد تو بغلم🤗🤗🤗🤗😍😍😍😍اگ دوس داشتی دوست عزیز واسه کنجد منو بقیه کنجد کوچولوها ک سلامت بیان بغل مامانیا یه صلوات میفرستی
1476
مخای با دکترت مشورت کن بنظرم هی الکی خون نده  بنطرم من ک مشکلی نیست اخه منم دقیقا مثل تویم و ا ...

عزیزم شما سونو رفتی؟

فقط 30 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
❤ خدایا متشکرم ❤👼❤
عزیزم شما سونو رفتی؟

سونو چی عزیزم

فقط 30 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وای خدا جون مرسی ک تو ۲۸مهر جواب آزم مثبت شد و کنجدمو گذاشتی تو دلم خدایا ب همه منتظرا از این فندقا هم بده و نی نی منم سالم بیاد تو بغلم🤗🤗🤗🤗😍😍😍😍اگ دوس داشتی دوست عزیز واسه کنجد منو بقیه کنجد کوچولوها ک سلامت بیان بغل مامانیا یه صلوات میفرستی
سونو دیدن ساک عزیزم.هفته هامون باهم یکیه .😍من یه روز زودترم 

ضخامت ۸ برای اندومتر طبیعیه توی روز ۴۰ بارداری؟؟؟؟؟؟؟

فقط 31 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
همین که آرام و قرارم تو باشی،کافیست❤
چرا عزیزم آز خونم ۲۵ عدد بتاش ۱۵۸ بود.میترسم یوقت پایین اومده باشه که بی بیم پررنگ تر نشده😭


اولا خیلی زود رفتی سونو خودت اشتباه کردی

ثانیا تا بتات بالای ۱۵۰۰نره ساکی دیده نمیشه

هنوز پایینه بتاتون

بهتره بتاتو هر ۴۸ساعتچک کنی فداتشم

مامان شدنت مبارک

خدایا حس قشنگ مامان شدنو در مصلحت و خیر من قرار بده و فرزندان سالم و صالحی نصیبم کن ،ممنونم حرفمو گوش دادی خداجونم😍😚
1457
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1333
1477
1462
1426
1470
224
1468
1439
29
1415