1472
1459


مامان باباهای عزیز میدونین پول آپ مای بیبی چیه؟

یک پوشک شورتی نازک و نرم، باقدرت جذب بالا. که کش مخصوص 360 درجه دور کمر آن، آزادی وابتکار عمل بیشتری به دلبند شما می ده

برای اطلاعات بیشتر ما رو دنبال کنید


خب عزیزم مبلا هر مدلش فرق داره راحتی ی قیمته سلطنتی ی قیمته...میز ناهار خوری هم همینطور بستگی دارع چن نفره بخوای

خداجونم...مرسی که هوای زندگیمو داشتی از اینجا به بعدم توکلم به خودته...مثل زمانی که گریه میکردم و تو با دستای مهربونت اشکامو پاک میکردی و خط خنده رو روی لبام طراحی میکردی....مثل لحظه ای که همسرم رو تو مسیر زندگیم قرار دادی تا من از چشمانش برق خوشبختی و عشق و احساس کنم و عاشقانه ترین زندگی رو باهاش بسازم....مثل وقتی که مادرمو شفا دادی وقتی که معجزه امام حسین و بهم نشون دادی مامانم کلا بیماریش از بین رفت...مثل وقتی که منو با خنده دخترم یکبار دیگه عاشق کردی..دخترم که چشماش مثل پدرشه و نگاهش دلمو میلرزونه و من و وامی داره تا یه بار دیگه نفس عمیق بکشم از ته ته دلم جایی که پر از پاکی و صداقته عمق وجودم لب بزنم..شکرت..شکرت که هوای زندگیمو داری تو بهترین همراه زندگیم هستی...😊😍                                                            من به دستان خدا خیره شدم معجزه کرد
1436

فک کنم زیاد نشه اخه جدیدا مبلا انگاری ارزون شدن یا شهر ما اینطوره😂نهایتا خیلی ک بشع بنظرم ۸ تومنه

خداجونم...مرسی که هوای زندگیمو داشتی از اینجا به بعدم توکلم به خودته...مثل زمانی که گریه میکردم و تو با دستای مهربونت اشکامو پاک میکردی و خط خنده رو روی لبام طراحی میکردی....مثل لحظه ای که همسرم رو تو مسیر زندگیم قرار دادی تا من از چشمانش برق خوشبختی و عشق و احساس کنم و عاشقانه ترین زندگی رو باهاش بسازم....مثل وقتی که مادرمو شفا دادی وقتی که معجزه امام حسین و بهم نشون دادی مامانم کلا بیماریش از بین رفت...مثل وقتی که منو با خنده دخترم یکبار دیگه عاشق کردی..دخترم که چشماش مثل پدرشه و نگاهش دلمو میلرزونه و من و وامی داره تا یه بار دیگه نفس عمیق بکشم از ته ته دلم جایی که پر از پاکی و صداقته عمق وجودم لب بزنم..شکرت..شکرت که هوای زندگیمو داری تو بهترین همراه زندگیم هستی...😊😍                                                            من به دستان خدا خیره شدم معجزه کرد
1469
خداکنه همین باشه که میگی 😃 کدوم شهرید

جنوبم عزیزم بندرعباس

خداجونم...مرسی که هوای زندگیمو داشتی از اینجا به بعدم توکلم به خودته...مثل زمانی که گریه میکردم و تو با دستای مهربونت اشکامو پاک میکردی و خط خنده رو روی لبام طراحی میکردی....مثل لحظه ای که همسرم رو تو مسیر زندگیم قرار دادی تا من از چشمانش برق خوشبختی و عشق و احساس کنم و عاشقانه ترین زندگی رو باهاش بسازم....مثل وقتی که مادرمو شفا دادی وقتی که معجزه امام حسین و بهم نشون دادی مامانم کلا بیماریش از بین رفت...مثل وقتی که منو با خنده دخترم یکبار دیگه عاشق کردی..دخترم که چشماش مثل پدرشه و نگاهش دلمو میلرزونه و من و وامی داره تا یه بار دیگه نفس عمیق بکشم از ته ته دلم جایی که پر از پاکی و صداقته عمق وجودم لب بزنم..شکرت..شکرت که هوای زندگیمو داری تو بهترین همراه زندگیم هستی...😊😍                                                            من به دستان خدا خیره شدم معجزه کرد
اوه خیلی دوریم 😅

😂😂 مامانم اینا شمالن همه ....

خداجونم...مرسی که هوای زندگیمو داشتی از اینجا به بعدم توکلم به خودته...مثل زمانی که گریه میکردم و تو با دستای مهربونت اشکامو پاک میکردی و خط خنده رو روی لبام طراحی میکردی....مثل لحظه ای که همسرم رو تو مسیر زندگیم قرار دادی تا من از چشمانش برق خوشبختی و عشق و احساس کنم و عاشقانه ترین زندگی رو باهاش بسازم....مثل وقتی که مادرمو شفا دادی وقتی که معجزه امام حسین و بهم نشون دادی مامانم کلا بیماریش از بین رفت...مثل وقتی که منو با خنده دخترم یکبار دیگه عاشق کردی..دخترم که چشماش مثل پدرشه و نگاهش دلمو میلرزونه و من و وامی داره تا یه بار دیگه نفس عمیق بکشم از ته ته دلم جایی که پر از پاکی و صداقته عمق وجودم لب بزنم..شکرت..شکرت که هوای زندگیمو داری تو بهترین همراه زندگیم هستی...😊😍                                                            من به دستان خدا خیره شدم معجزه کرد
شوهر کردی بندرعباس 🙄 خیلی دوره نسبت به شمال 

اوهوم...انقدم سخته برام ک دورم همش دل نگرانم ک چخبره اونور😂😂😂سالی یکی دوبارم بیشتر نمیریم...ولی خب باز ۹ ماه حاملگیمو اونجا بودم میخواستم برگردم غصم گرفته بود...شمال خییییییلی خوبه...اینجا من و همسرم غریبیم...خانواده همسرمم شمالی هستن..

خداجونم...مرسی که هوای زندگیمو داشتی از اینجا به بعدم توکلم به خودته...مثل زمانی که گریه میکردم و تو با دستای مهربونت اشکامو پاک میکردی و خط خنده رو روی لبام طراحی میکردی....مثل لحظه ای که همسرم رو تو مسیر زندگیم قرار دادی تا من از چشمانش برق خوشبختی و عشق و احساس کنم و عاشقانه ترین زندگی رو باهاش بسازم....مثل وقتی که مادرمو شفا دادی وقتی که معجزه امام حسین و بهم نشون دادی مامانم کلا بیماریش از بین رفت...مثل وقتی که منو با خنده دخترم یکبار دیگه عاشق کردی..دخترم که چشماش مثل پدرشه و نگاهش دلمو میلرزونه و من و وامی داره تا یه بار دیگه نفس عمیق بکشم از ته ته دلم جایی که پر از پاکی و صداقته عمق وجودم لب بزنم..شکرت..شکرت که هوای زندگیمو داری تو بهترین همراه زندگیم هستی...😊😍                                                            من به دستان خدا خیره شدم معجزه کرد
1474
اوهوم...انقدم سخته برام ک دورم همش دل نگرانم ک چخبره اونور😂😂😂سالی یکی دوبارم بیشتر نمیریم...ولی خ ...

آخی خیلی سخته اینجوری 😥 ولی میدونی خوبیش اینه خیلی قدر همو میدونید تو غربت خودتو شوهرت 😉😆 انشالله شما هم زودی برگردید شمال😍

آخی خیلی سخته اینجوری 😥 ولی میدونی خوبیش اینه خیلی قدر همو میدونید تو غربت خودتو شوهرت 😉😆  ا ...

اره خدایی دلمم به همین خوشه که شوهرم ادم خوبیه هوامو خیلی داره...کار همسرم اینجاست دیگه انشاالله بازنشست شد میریم😁

خداجونم...مرسی که هوای زندگیمو داشتی از اینجا به بعدم توکلم به خودته...مثل زمانی که گریه میکردم و تو با دستای مهربونت اشکامو پاک میکردی و خط خنده رو روی لبام طراحی میکردی....مثل لحظه ای که همسرم رو تو مسیر زندگیم قرار دادی تا من از چشمانش برق خوشبختی و عشق و احساس کنم و عاشقانه ترین زندگی رو باهاش بسازم....مثل وقتی که مادرمو شفا دادی وقتی که معجزه امام حسین و بهم نشون دادی مامانم کلا بیماریش از بین رفت...مثل وقتی که منو با خنده دخترم یکبار دیگه عاشق کردی..دخترم که چشماش مثل پدرشه و نگاهش دلمو میلرزونه و من و وامی داره تا یه بار دیگه نفس عمیق بکشم از ته ته دلم جایی که پر از پاکی و صداقته عمق وجودم لب بزنم..شکرت..شکرت که هوای زندگیمو داری تو بهترین همراه زندگیم هستی...😊😍                                                            من به دستان خدا خیره شدم معجزه کرد
اره خدایی دلمم به همین خوشه که شوهرم ادم خوبیه هوامو خیلی داره...کار همسرم اینجاست دیگه انشاالله باز ...

خداروشکر که باهم خوبید 😍😍😘 میتونم بپرسم چکارس؟ انتقالی بگیره خب

بله سخته پدر خودمم نظامی بودن این شغل سخته واقعا...بچه داری 😍 خوبه دیگه سرگرمید خداروشکر 

اره دیگه هعیییی....اوهوم یه دختر چهارماهه ...خیلی سرگرم شدم از وقتی اومدع جیگر مامان😍

خداجونم...مرسی که هوای زندگیمو داشتی از اینجا به بعدم توکلم به خودته...مثل زمانی که گریه میکردم و تو با دستای مهربونت اشکامو پاک میکردی و خط خنده رو روی لبام طراحی میکردی....مثل لحظه ای که همسرم رو تو مسیر زندگیم قرار دادی تا من از چشمانش برق خوشبختی و عشق و احساس کنم و عاشقانه ترین زندگی رو باهاش بسازم....مثل وقتی که مادرمو شفا دادی وقتی که معجزه امام حسین و بهم نشون دادی مامانم کلا بیماریش از بین رفت...مثل وقتی که منو با خنده دخترم یکبار دیگه عاشق کردی..دخترم که چشماش مثل پدرشه و نگاهش دلمو میلرزونه و من و وامی داره تا یه بار دیگه نفس عمیق بکشم از ته ته دلم جایی که پر از پاکی و صداقته عمق وجودم لب بزنم..شکرت..شکرت که هوای زندگیمو داری تو بهترین همراه زندگیم هستی...😊😍                                                            من به دستان خدا خیره شدم معجزه کرد
1450
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1333
1405
1462
1426
1470
224
1439
29
1468
1415

داغ ترین های تاپیک های 2 روز گذشته

داغ ترین های تاپیک های امروز