1373
1341
عنوان

خانومایی که گواهینامه دارین؟

476 بازدید | 106 پست

از همون ۲.۳ جلسه اول همه چیو باهاتون کار میکردن؟ بعدم راحت شما متوجه میشدید و اصلا خطا نداشتید 

من جلسه سه ام 

هم  دنده کشی یاد داده بهم 

هم دور میدون دور زدن 

هم  دور بلوار 

هم گردش به راست و چپ 

یکمیم داخل رفتن 

و وایستادن پشت چراغ قرمز 

هم پارک کردن گوشه خیابون

من خطا دارم ولی همش غر میزنه من حس میکنم طبیعیه ولی جوری رفتار میکنه انگار نیست

خطاهای من طبیعی نیست واقعا؟ 

باهام کم کار کرده؟ 

یه جورایی داره ناامیدم میکنه انگار 😑

با افتخار اعلام میکنم هم نماز میخونم هم قران هم کلی خدارو دوست دارم  بی حجابم نیستم ولی همچنان معتقدم که اگر کسیم اینکارارو نکنه یا حتی اگر کافر باشه به من ربطی نداره قضاوتش با خداست عقیده ی خودمو فرهنگ خودمو تو حلق هیچ کس فرو نمیکنم☺❤ خدایا شکرت که با عشقم ازدواج کردم و خوشبختم😍خدایا شکرت که رابطمون هر روز از روز قبل عاشقانه تر میشه😻😻خدایا ازت ممنونم که به هر چی فکر میکنم همون میشه💞خدایا شکرت چقد خوبه که دارم به همه ارزوهام میرسمممم💖💖💖من به ارزوهام نرسیدم ازدواجم نکردم😁😁فقط دوس داشتم اینارو اینجا بنویسم شاید حقیقی شه❤دوس داشتی یه صلوات بفرس😉😉
واا اگه قرار بود همون اول راه بیوفتی چرا زده حداقل ۱۰ جلسه اموزش 

یکم کلاج و دیر بگیرم میگه پیادت میکنما😭😭

با افتخار اعلام میکنم هم نماز میخونم هم قران هم کلی خدارو دوست دارم  بی حجابم نیستم ولی همچنان معتقدم که اگر کسیم اینکارارو نکنه یا حتی اگر کافر باشه به من ربطی نداره قضاوتش با خداست عقیده ی خودمو فرهنگ خودمو تو حلق هیچ کس فرو نمیکنم☺❤ خدایا شکرت که با عشقم ازدواج کردم و خوشبختم😍خدایا شکرت که رابطمون هر روز از روز قبل عاشقانه تر میشه😻😻خدایا ازت ممنونم که به هر چی فکر میکنم همون میشه💞خدایا شکرت چقد خوبه که دارم به همه ارزوهام میرسمممم💖💖💖من به ارزوهام نرسیدم ازدواجم نکردم😁😁فقط دوس داشتم اینارو اینجا بنویسم شاید حقیقی شه❤دوس داشتی یه صلوات بفرس😉😉

اگر به دنبال کاهش وزن هستین 

با کورکومین با سرعت بیشتری وزن کم کن

1350
یکم کلاج و دیر بگیرم میگه پیادت میکنما😭😭

بزن کنار خودت پیاده شو برو اموزشگاه شکایت کن 

دخترم!جهانم با تو شکرانه‌هایش بیشتر است و تو عاشقانه‌ترین باور خواب و بیدار منی 
منم تازه واردم ولی رانندگی میکنم هنوز امتحان شهریمم ندادم عادیه اینا ، سرت غر بزنه عادیه اینج ...

اخه یه جوری میگه ادمو کلا نا امید میکنه 

مثلا یکم کلاج و دیر بگیرم میگه پیادت میکنم😭 

یا میگه ماشینمو داری خراب میکنی  😣 نمیگم نباید دریت انجام بدم ولی خب اخه جلسه سه ام راننده حرفه ایشم شاید هول کنه یا شاید خطا داشته باشه 

اول خیلی اعتماد به نفس داشتم الان نه😭

با افتخار اعلام میکنم هم نماز میخونم هم قران هم کلی خدارو دوست دارم  بی حجابم نیستم ولی همچنان معتقدم که اگر کسیم اینکارارو نکنه یا حتی اگر کافر باشه به من ربطی نداره قضاوتش با خداست عقیده ی خودمو فرهنگ خودمو تو حلق هیچ کس فرو نمیکنم☺❤ خدایا شکرت که با عشقم ازدواج کردم و خوشبختم😍خدایا شکرت که رابطمون هر روز از روز قبل عاشقانه تر میشه😻😻خدایا ازت ممنونم که به هر چی فکر میکنم همون میشه💞خدایا شکرت چقد خوبه که دارم به همه ارزوهام میرسمممم💖💖💖من به ارزوهام نرسیدم ازدواجم نکردم😁😁فقط دوس داشتم اینارو اینجا بنویسم شاید حقیقی شه❤دوس داشتی یه صلوات بفرس😉😉
1376

یه نصیحت میکنم بهت خودت مربیتو عوض کن مربی باید مهربون باشه یعنی چی پیادت میکنم بگو مگه مفتی داری یادم میدی من الان نزدیک دوساله پشت فرمونم بازم خطا دارم شما که تازه شروع کردی

هرکجا مینگری نام حسین است وحسین  ای دمش گرم سرش رفت ولی قولش نه😢😢

نه من تا آخرین جلسه خطا داشتم به منم خیلی میگفت و غر میزد حرص ماشینشو میخورد ولی بی خیال باش همه همینن تو اگه بلد بودی که نمیرفتی یاد بگیری اینبار گفت بگو پول دادم توهم وظیفته هزار بار هم شده توضیح بدی ‌ 

خدایا منتظرم ......فقط تو میتونی
اینجوری میکنی سریع باشی دیگه تو رانندگی باید فرز باشی

یعنی من عادیم؟ حس میکنم از کل هنر جوهای اموزشگاه بدترم که اینجوری میگه😭

با افتخار اعلام میکنم هم نماز میخونم هم قران هم کلی خدارو دوست دارم  بی حجابم نیستم ولی همچنان معتقدم که اگر کسیم اینکارارو نکنه یا حتی اگر کافر باشه به من ربطی نداره قضاوتش با خداست عقیده ی خودمو فرهنگ خودمو تو حلق هیچ کس فرو نمیکنم☺❤ خدایا شکرت که با عشقم ازدواج کردم و خوشبختم😍خدایا شکرت که رابطمون هر روز از روز قبل عاشقانه تر میشه😻😻خدایا ازت ممنونم که به هر چی فکر میکنم همون میشه💞خدایا شکرت چقد خوبه که دارم به همه ارزوهام میرسمممم💖💖💖من به ارزوهام نرسیدم ازدواجم نکردم😁😁فقط دوس داشتم اینارو اینجا بنویسم شاید حقیقی شه❤دوس داشتی یه صلوات بفرس😉😉

غر نمیزنه بخاطر یادگیری خودت میگه عزیزم چون وقتی افسر بیاد تست بگیره ازت باکوچکترین ایراد رد  میکنه 

بعدشم این غر زدنای مربی طبیعی فداتشم اصلا استرس نگیر تازه میخوایی یادبگیری هرچیزی اولش خرابکاری داره تا آباد بشه  همه ک از اول راننده بدنیا نیامدن

شما اگر وسیله شخصی دارید یجای خلوت باکسی ک باهاش راحتی تامیتونی تمرین کن 

استرس وترس ونگرانی در رانندگی باعث افت میشه همرو ازخودت دور کن  قوی باش 

خنده مابینی و ازگریه مابی خبری . حالم ازدرون ابریست وازبیرون آفتابی . خنده تلخ من ازگریه غم انگیزتر است. کارم ازگریه گذشته بدان میخندم .
اخه یه جوری میگه ادمو کلا نا امید میکنه  مثلا یکم کلاج و دیر بگیرم میگه پیادت میکنم😭  ی ...

 مربیه منم بخدا همینجوری بود

غر میزنه ک فرز باشی ، تند باشی

عکس العملت سریع باشه

ولی اگه خیلی باعث ازیتت میشه حتمن ب اموزشگاه شکایت کن ، مربیتم عوض کن

بنامه کسی ک من راافرید  خودشیفته ام خودتونین
1226
اخه یه جوری میگه ادمو کلا نا امید میکنه  مثلا یکم کلاج و دیر بگیرم میگه پیادت میکنم😭  ی ...

آبجی عوض کن مربیتو منم مربیم میگفت ماشینم خراب شد بهش گفتم دوست داری خراب نشه باهاش کارنکن بشین توخونت بادش بزن

هرکجا مینگری نام حسین است وحسین  ای دمش گرم سرش رفت ولی قولش نه😢😢
یه نصیحت میکنم بهت خودت مربیتو عوض کن مربی باید مهربون باشه یعنی چی پیادت میکنم بگو مگه مفتی داری یا ...

الان بگم عوض میکنن ؟ 

خیلی هولم میکنه 

تازه بدتر از اینم میگه 

میگه یه ذره دندم خراب شه ۱.۵ پیاده میشی 

یا مثلا میگه برو خونتون 

ولی بدون اغراق میگم اینارو شاید بخاطر اینکه یکم کلاج دیر بگیرم و این چیزا میگه خطاهای گنده خیلی ندارم .مثلا خیلی جاها پای خودش رو هیچی نیست ولی من میرم

با افتخار اعلام میکنم هم نماز میخونم هم قران هم کلی خدارو دوست دارم  بی حجابم نیستم ولی همچنان معتقدم که اگر کسیم اینکارارو نکنه یا حتی اگر کافر باشه به من ربطی نداره قضاوتش با خداست عقیده ی خودمو فرهنگ خودمو تو حلق هیچ کس فرو نمیکنم☺❤ خدایا شکرت که با عشقم ازدواج کردم و خوشبختم😍خدایا شکرت که رابطمون هر روز از روز قبل عاشقانه تر میشه😻😻خدایا ازت ممنونم که به هر چی فکر میکنم همون میشه💞خدایا شکرت چقد خوبه که دارم به همه ارزوهام میرسمممم💖💖💖من به ارزوهام نرسیدم ازدواجم نکردم😁😁فقط دوس داشتم اینارو اینجا بنویسم شاید حقیقی شه❤دوس داشتی یه صلوات بفرس😉😉
یعنی من عادیم؟ حس میکنم از کل هنر جوهای اموزشگاه بدترم که اینجوری میگه😭

نههههه همشون اینجورین

باعث میشه عکس العملت تو رانندگی سریع باشه

مربیه من هی میگفت تند بروووو ، زود باش   ، کلا هی هولم میکرد ولی دراخر سدیع شد حرکتام


اما حتمن بخاطر حرفاش شکایت کن پیشه مدیره اموزشگاه

بنامه کسی ک من راافرید  خودشیفته ام خودتونین

خانمها کی گفته همه مربیا همینن من عوضش کردم نفر دوم انقدر خانمو مهربون بود انقدر روحیه میداد میگفت گور پدر ماشین فقط تو یاد بگیر

هرکجا مینگری نام حسین است وحسین  ای دمش گرم سرش رفت ولی قولش نه😢😢
الان بگم عوض میکنن ؟  خیلی هولم میکنه  تازه بدتر از اینم میگه  میگه یه ذره دندم خر ...

آره عوض میکنن چه آدم مضخرفیه با این آدم راننده نمیشی

هرکجا مینگری نام حسین است وحسین  ای دمش گرم سرش رفت ولی قولش نه😢😢
1339
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1359

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

29
1365
1297
1366
1375
1349
1340
224
1356
داغ ترین های تاپیک های امروز