1147
1273
عنوان

طلاق توافقی

190 بازدید | 24 پست

سلام من دوران عقدم دارم جدا میشم

اگر توافق کنم ،خودم و‌همسرم هم بگیم من دوشیزه نیستم بازم میبرن پزشکی قانونی ؟؟اصلا نمیخوام برم😓

عاشقت نبودم ،تلاش کردی تو دلم جا باز کردی ...💔عاشقت شدم از توام زدم جلو ولی کم اوردی ...من بهت تکیه کرده بودم ...خیلی سخته تکیه گاه دختری که حتی بخاطرت خانوادشم پس زده پشتشو خالی کنه ...خوردم زمین ،بدم خوردم زمین ...فقط از خدا میخوام هیچوقت جای من نباشی ...حس این شبای منو نداشته باشی ...من گذشتم از اون زندگی دارم میرم همون‌ چیزی شد که خواستی 😔هروقت یادم افتادی دعا کن بتونم دووم بیارم ...باهم دیگه خندیدیم تنها گریه کردم 😔💔...همین/بیا وداع کنیم ...اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان به که تو‌بمانی...کینه تو به کار این دنیا بیشتر می آید ...تا عشق من ....
من گفتم دخترنیستم ومنونبردن

عزیزم ممنونتم اصلااااا دلم نمیخواد برم

عاشقت نبودم ،تلاش کردی تو دلم جا باز کردی ...💔عاشقت شدم از توام زدم جلو ولی کم اوردی ...من بهت تکیه کرده بودم ...خیلی سخته تکیه گاه دختری که حتی بخاطرت خانوادشم پس زده پشتشو خالی کنه ...خوردم زمین ،بدم خوردم زمین ...فقط از خدا میخوام هیچوقت جای من نباشی ...حس این شبای منو نداشته باشی ...من گذشتم از اون زندگی دارم میرم همون‌ چیزی شد که خواستی 😔هروقت یادم افتادی دعا کن بتونم دووم بیارم ...باهم دیگه خندیدیم تنها گریه کردم 😔💔...همین/بیا وداع کنیم ...اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان به که تو‌بمانی...کینه تو به کار این دنیا بیشتر می آید ...تا عشق من ....

برای دیدین بهترین هتل های مشهد 

کلیک کنید

1279
تورو خدا اگ میتونی جدا نشو...

فعلا توافق نمیکنم 

تمام تلاشمو کردم همه تلاشم

جونی نمونده برام عزیزم :)

عاشقت نبودم ،تلاش کردی تو دلم جا باز کردی ...💔عاشقت شدم از توام زدم جلو ولی کم اوردی ...من بهت تکیه کرده بودم ...خیلی سخته تکیه گاه دختری که حتی بخاطرت خانوادشم پس زده پشتشو خالی کنه ...خوردم زمین ،بدم خوردم زمین ...فقط از خدا میخوام هیچوقت جای من نباشی ...حس این شبای منو نداشته باشی ...من گذشتم از اون زندگی دارم میرم همون‌ چیزی شد که خواستی 😔هروقت یادم افتادی دعا کن بتونم دووم بیارم ...باهم دیگه خندیدیم تنها گریه کردم 😔💔...همین/بیا وداع کنیم ...اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان به که تو‌بمانی...کینه تو به کار این دنیا بیشتر می آید ...تا عشق من ....
تو عقد جدا شدن خیلی بهتر از اینه ک با بچه جداشی

درسته مهربون

عاشقت نبودم ،تلاش کردی تو دلم جا باز کردی ...💔عاشقت شدم از توام زدم جلو ولی کم اوردی ...من بهت تکیه کرده بودم ...خیلی سخته تکیه گاه دختری که حتی بخاطرت خانوادشم پس زده پشتشو خالی کنه ...خوردم زمین ،بدم خوردم زمین ...فقط از خدا میخوام هیچوقت جای من نباشی ...حس این شبای منو نداشته باشی ...من گذشتم از اون زندگی دارم میرم همون‌ چیزی شد که خواستی 😔هروقت یادم افتادی دعا کن بتونم دووم بیارم ...باهم دیگه خندیدیم تنها گریه کردم 😔💔...همین/بیا وداع کنیم ...اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان به که تو‌بمانی...کینه تو به کار این دنیا بیشتر می آید ...تا عشق من ....
منکه گفتم دخترنیستم قاضی نوشت ماهم توافقی بودیم 

مررسی🥰😘

عاشقت نبودم ،تلاش کردی تو دلم جا باز کردی ...💔عاشقت شدم از توام زدم جلو ولی کم اوردی ...من بهت تکیه کرده بودم ...خیلی سخته تکیه گاه دختری که حتی بخاطرت خانوادشم پس زده پشتشو خالی کنه ...خوردم زمین ،بدم خوردم زمین ...فقط از خدا میخوام هیچوقت جای من نباشی ...حس این شبای منو نداشته باشی ...من گذشتم از اون زندگی دارم میرم همون‌ چیزی شد که خواستی 😔هروقت یادم افتادی دعا کن بتونم دووم بیارم ...باهم دیگه خندیدیم تنها گریه کردم 😔💔...همین/بیا وداع کنیم ...اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان به که تو‌بمانی...کینه تو به کار این دنیا بیشتر می آید ...تا عشق من ....
1274
ایشالله ختم ب خیر بشه واسه منم دعا کن ...

حتما دعات میکنم ❤️

عاشقت نبودم ،تلاش کردی تو دلم جا باز کردی ...💔عاشقت شدم از توام زدم جلو ولی کم اوردی ...من بهت تکیه کرده بودم ...خیلی سخته تکیه گاه دختری که حتی بخاطرت خانوادشم پس زده پشتشو خالی کنه ...خوردم زمین ،بدم خوردم زمین ...فقط از خدا میخوام هیچوقت جای من نباشی ...حس این شبای منو نداشته باشی ...من گذشتم از اون زندگی دارم میرم همون‌ چیزی شد که خواستی 😔هروقت یادم افتادی دعا کن بتونم دووم بیارم ...باهم دیگه خندیدیم تنها گریه کردم 😔💔...همین/بیا وداع کنیم ...اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان به که تو‌بمانی...کینه تو به کار این دنیا بیشتر می آید ...تا عشق من ....

ن نميبرن

فقط 18 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس، بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم ، بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تا کنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی …احساس خودت به تمام بنده هایت …. آری حس مادری ام را میگویم ميشه واسه سالم بدنيا اومدن تو دليم يه صلوات مهمونم كنين😍❤️
ن نميبرن

خیالم راحت شد🤪متنفر بودم برم

عاشقت نبودم ،تلاش کردی تو دلم جا باز کردی ...💔عاشقت شدم از توام زدم جلو ولی کم اوردی ...من بهت تکیه کرده بودم ...خیلی سخته تکیه گاه دختری که حتی بخاطرت خانوادشم پس زده پشتشو خالی کنه ...خوردم زمین ،بدم خوردم زمین ...فقط از خدا میخوام هیچوقت جای من نباشی ...حس این شبای منو نداشته باشی ...من گذشتم از اون زندگی دارم میرم همون‌ چیزی شد که خواستی 😔هروقت یادم افتادی دعا کن بتونم دووم بیارم ...باهم دیگه خندیدیم تنها گریه کردم 😔💔...همین/بیا وداع کنیم ...اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان به که تو‌بمانی...کینه تو به کار این دنیا بیشتر می آید ...تا عشق من ....
1226
چچرا طلاق میگیری؟

تاپیکام هست :)

عاشقت نبودم ،تلاش کردی تو دلم جا باز کردی ...💔عاشقت شدم از توام زدم جلو ولی کم اوردی ...من بهت تکیه کرده بودم ...خیلی سخته تکیه گاه دختری که حتی بخاطرت خانوادشم پس زده پشتشو خالی کنه ...خوردم زمین ،بدم خوردم زمین ...فقط از خدا میخوام هیچوقت جای من نباشی ...حس این شبای منو نداشته باشی ...من گذشتم از اون زندگی دارم میرم همون‌ چیزی شد که خواستی 😔هروقت یادم افتادی دعا کن بتونم دووم بیارم ...باهم دیگه خندیدیم تنها گریه کردم 😔💔...همین/بیا وداع کنیم ...اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان به که تو‌بمانی...کینه تو به کار این دنیا بیشتر می آید ...تا عشق من ....
سلام ارغوان عزیزم خوبی ؟ چقدر کم پیدایی😞 کارت به کجا رسید ؟ نه گلم قاضی میپرسه باکره ای یا نه وقتی ...

سلام عزیزدلم 

خیلی کلا سایلنت شدم حوصلمم نمیاد جایی برم

دمت گرم هنوز یادمی ❤️

خداروشکر اصلا دلم نمیخواست برم

عاشقت نبودم ،تلاش کردی تو دلم جا باز کردی ...💔عاشقت شدم از توام زدم جلو ولی کم اوردی ...من بهت تکیه کرده بودم ...خیلی سخته تکیه گاه دختری که حتی بخاطرت خانوادشم پس زده پشتشو خالی کنه ...خوردم زمین ،بدم خوردم زمین ...فقط از خدا میخوام هیچوقت جای من نباشی ...حس این شبای منو نداشته باشی ...من گذشتم از اون زندگی دارم میرم همون‌ چیزی شد که خواستی 😔هروقت یادم افتادی دعا کن بتونم دووم بیارم ...باهم دیگه خندیدیم تنها گریه کردم 😔💔...همین/بیا وداع کنیم ...اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان به که تو‌بمانی...کینه تو به کار این دنیا بیشتر می آید ...تا عشق من ....
سلام عزیزدلم  خیلی کلا سایلنت شدم حوصلمم نمیاد جایی برم دمت گرم هنوز یادمی ❤️ خداروشکر اصلا ...

ولی بعضیا شانس دارنا دوستم ک بت گفتم با وجود اینکه رابطه داشت خونم اومده بود رفت و برگه سلامت گرفت

توام اول یبار برو دکتر بیرون معاینت کنه شاید پردت ترمیم شده باشه البته اون فقط یکبار دخول و خون ریزی داشتا 

اختیار دارید😘😘 تو اولین کسی بودی ک اینجا باهاش دوست شدم 😍 بمونی برام

وَ جـ💙ـانِ مَن اَست اِستِقلالـ ...
ولی بعضیا شانس دارنا دوستم ک بت گفتم با وجود اینکه رابطه داشت خونم اومده بود رفت و برگه سلامت گرفت ...

خوشبحال دوستت ....

عیب نداره من دوسش داشتم برای دوست داشتنم کردم...

قربونت برم تلگ و اینستا نیستی دیگه خبر‌بگیرم

خیلی خوشحالم یادمی ❤️

عاشقت نبودم ،تلاش کردی تو دلم جا باز کردی ...💔عاشقت شدم از توام زدم جلو ولی کم اوردی ...من بهت تکیه کرده بودم ...خیلی سخته تکیه گاه دختری که حتی بخاطرت خانوادشم پس زده پشتشو خالی کنه ...خوردم زمین ،بدم خوردم زمین ...فقط از خدا میخوام هیچوقت جای من نباشی ...حس این شبای منو نداشته باشی ...من گذشتم از اون زندگی دارم میرم همون‌ چیزی شد که خواستی 😔هروقت یادم افتادی دعا کن بتونم دووم بیارم ...باهم دیگه خندیدیم تنها گریه کردم 😔💔...همین/بیا وداع کنیم ...اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان به که تو‌بمانی...کینه تو به کار این دنیا بیشتر می آید ...تا عشق من ....
1280
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1283
1268
1275
1212
1255
1238
1180
1253
224
1271
29