2487
سلام خیر ربطی به عفونت ادراری ندارد مشکل جدی وجود ندارد آن ناحیه را گرم نگه دارید موفق باشید
1400/07/21