1206
سلام شما چند وقته ازدواج کردید؟ در مورد تحصیلات شما و همسرتون بنویسید و نحوه آشناییتون و مدت زمانش رو ذکر کنید.