1332
به بيماري سرخجه ايمني داريد و واكسنش را نياز نداريد
1 هفته پیش
سلام مقدار انتی بادی کم بوده به متخصص عفونی مراجعه کنید
3 هفته پیش
سلام عزيزم نه تنها اشكالي نداره كه كار صحيحي است.