عزیزم شما تا موعد قاعدگی خودت صبر کن حداقل پنج روز تاخیر اگر داشتی آزمایش خون بارداری بده
سلام دو خط نشان دهنده مثبت بودن تست است موفق باشید
سلام احتمال بارداری وجود دارد برای اطمینان مجدد از تست بی بی چک استفاده کنید موفق باشید.
عزیزم پاسخ بی بی چک تنها در چند دقیقه اول قابل استناده نه اینکه چند ساعت طول بکشه!! اول یک آزمایش بارداری انجام بدید اگر منفی بود با مراجعه به دکترتون آمپول پروژسترون تزریق کنید تا...
در صورتیکه پریود حداقل سه تا پنج روز عقب افتاد آزمایش بتا برای تست بارداری بدید
سلام گلم بهتر است پس از گذشتن از زمان پريود مجدد چك كنيد .تا مطمين شويد.
سلام با توجه به شرح حال شما که لکه بینی دارید بهتر است آزمایش خون انجام بدهید موفق باشید.
متوجه نشدم! یک هفته جلو انداختید روز دوم که قرار بود پریود بشید یعنی چی؟