1703
سلام ​​​​مطالبی که گفتید نشان می‌دهد ایشان از نظر دین و ایمان مشکل دارد و باتوجه به اینکه این گزینه برای شما مهم است، ادامهٔ مسیر برایتان سخت‌تر می‌شود. بهتر است در همین دوران کمی...