2723
سلام عزيزم اولين تجربه احساسي خيلي با ارزشه و متاسفانه خيانت ديدن اون رابطه خيلي دردناكه ميفهمم چقدر برات سخت بوده حق داري كه ناراحت باشي خودكشي حلال خوبي براي مشكلات نيست و به نو...
درودبرای شمادوست عزیز.درابتدابایدتوجه شمارابه این مساله جلب کنم که اگرافکارخودکشی ویاآسیب رسانی به خودراداریدحتماودراولین فرصت به یک روانشناس مراجعه بفرمایید.ودرادامه بایدبرای حل م...
1399/02/07
سلام احتمال آسیب به پرده بکارت به این شکل ضعیف است موفق باشید
1399/01/25
سلام بله ممکن است است آسیب وارد شود موفق باشید
1399/01/18
سلام خیر این مسئله واقعیت ندارد و امکان آن به هیچ وجه وجود ندارد
1399/01/09
سلام اگر ترشحات داخل دهان شما نشود مشکلی ندارد موفق باشید
1398/12/21
سلام عزیزم،همه ما از دوران کودکی خاطراتی از اتفاقات تلخ داریم و تقریبا همه ما آسیبهایی دیده ایم گرچه شدت های متفاوتی دارند، برای آسیبهای بزرگتر ما نیاز به توجه بیشتر داریم، آسیب ...
1398/11/23
با سلام تا قبل یک ونیم سالگی ارتباط مادر و کودک باید ۱۰۰ درصدی باشد و توصیه به مهد نمیشه مگر مجبور باشید ولی اگر گذاشتید حداقل باید هر یک ساعت یکبار به کودک خود رسیدگی کنید و تایم ...
1398/12/10