2753
ویتامین ای تاثیری ندارد .عدم تقارن درمان دارویی ندارد. اگر خیلی واضح است یه جراح بلاستیک جهت گذاشتن بروتز مراجعه کنید .
با سلام در پریود تکرار شود
1402/02/07
به احتمال زیاد نگران کننده نیست . ولی جهت اطمینان یک سونوگرافی بس از اتمام قاعدگی انجام دهید و با جواب جهت معاینه مراجعه کنید .
جهت اظهار نظر و تشخیص و درمان مناسب لازم است معاینه شوید .
با سلام از نظر مشكلات كبدي بررسي شويد
1399/11/03
سلام نباید نوک سینه خود را دستکاری کنید و کاری نداشته باشید اما اگر علی رغم دست نزدن بیشتر شد باید به پزشک معالج خود مراجعه نمایید موفق باشید
1399/03/15
سلام باید به پزشک مراجعه نمایید تا با معاینه و انجام آزمایش علت مشکل شما بررسی شود موفق باشید
1399/02/17
سلام، حتما برای معاینه به متخصص اطفال مراجعه کنید.
1399/02/30