2754
در انتظار پاسخ
با سلام اثبات رابطه نامشروع غیر زنا ، مستلزم اقرار طرف و یا شهادت شهود و یا مستندات و تصاویر و استعلام پرینت تماسها و پیامکهایی است که همه مضمون رابطه نامشروع داشته باشد و به صرف ض...
1399/02/09
با سلام پیشنهاد می شود در صورت عدم کسب رضایت پدر ، نسبت به تقدیم دادخواست صدور حکم بر اجازه ازدواج به طرفیت پدر اقدام نمایند اما توصیه موکد می شود موضوع را بصورت دقیق تر و حضوری ب...
1399/02/07
با سلام به نظر می رسد فعلاً تا پایان سال ارجاع دادخواست طلاق توافقی به شعب دادگاه خانواده به حالت تعلیق در آمده است و پس از شروع سال جدید امکان رسیدگی و ثبت طلاق کماکان بر قرار شود...
1398/12/25
با سلام در مرحله ی بدوی در صورت صدور حکم به نفع شما ثبت احوال نسبت به حکم ، تجدید نظر خواهی خواهد نمود. با احترام موسسه حقوقی عرشی
1398/11/23
با سلام این موضوع در دفترخانه اسناد رسمی و طی اقرارنامه و یا وکالتنامه بلاعزل قابل اجرا و انجام است . موفق باشید
1398/10/17
با سلام چنانچه در حین رسیدگی طرف مقابل اقدام به فحاشی کند یا تهمت ثابت نشده بزند ، شما می توانید درخواست کنید اظهارات ایشان در صورتجلسه دادگاه درج شود و بعداً علیه ایشان در این خصو...
1398/10/15
با سلام و عرض ادب : بله هنگام طلاق حتما در باره این موضوع از شما پرسیده می شود و برای حفظ حقوق شما هست چرا کهدر استحقاق شما در مهریه تاثیر گذار است در ثانی اگر بگویید نزدیکی نشده ...
با سلام صرفنظر از اینکه امکان عزل وکیل وجود دارد ، پرداخت هر نوع وجه اضافی یا دادن تعهد مازاد ، فاقد وجاهت قانونی بوده و موضوع مشمول تخلف انتظامی و مسئولیت مدنی برای وکیل است. موفق...
1398/09/16
با سلام و عرض ادب 1. در خصوص پرونده و علت تجدید وقت هزار دلیل میتونه داشته باشه از عدم شناسایی ادرس گرفته یا نقل مکان گرفته تا عدم حضور در جلسه و نشر آگهی و تا پرونده مطالعه نشه ...