سلام دوست عزیز نفقه از تکالیف قانونی مرد در نکاح دائم می باشد و مرد یا شوهر مکلف است که نفقه زن را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت زن می تواند هم به صورت حقوقی طرح دعوا نماید و هم ...
وقت بخیر دوست عزیز دوست عزیز من؛ اینکه برای حفظ رابطه ت تلاش میکنی خیلی خوب و با ارزش هست این تلاش و حست رو به همسرت هم ابراز کن اما این رو بدون که رابطه ای که دو طرفه هست رابطه ا...
سلام دوست عزیز اگر رایطه شما منجر به از دست دادن بکارتتون شده شما مستحق تمام مهریه و در غیر این صورت نیمی از مهریه هستید و اگر بکارت وجود داره بعد از جدایی میتونید به دادگاه مراجع...
سلام دوست عزیز متاسفانه فقط شرح حال داده اید و سوالی نطرح نکردید. توصیه میکنم حتما یا یک مشاور حقوقی صحبت کنید تا دراین مسیر بیش از حد اذیت نشوید و حق و حقوقتان را بگیرید دوران عقد...
1400/03/30