1451
سلام جان دلم فهمیدن این موضوع برات بسیار سخت و ناراحت کننده هست و این که دچار دوراهی موندی این موضوع رو به خواهرت بگی یا نه! عزیزم روابط عاطفی زن و شوهر ممکنه پیچیدگی های فراوانی ...
1 هفته پیش
سلام دوست گرامی جان دلم تا وقتی تو خودت رو بهتر نشناسی و ندونی چطور رفتارهای همسرت رو تقویت می کنی اوضاع بهمین منوال خواهد بود اون خیانت می کنه تو با چشم خودت میبینی بهش میگی اون ...
1 هفته پیش
سلام دوست عزیز به نظر میرسه خود شما رفتار همسرتون رو تقویت می کنید اونم به این صورت که شما خودتون هر دفعه دلتون خواسته توجیح بشید و صورت مسئله رو نادیده بگیرید و با خشم نسبت به عمل...
1 هفته پیش