1870
سلام نگران نباشید خیر ربطی ندارد این علایم با توجه به تغذیه خانم باردار ،نداشتن استرس و اضطراب و استراحت و.... متغیر می باشند و مطلق و ثابت نیستند موفق باشید.
سلام نگران نباشید خیر نیازی به اقدام خاصی ندارید مشکل جدی برای جنین به وجود نمی آید و جزء ناهنجاری های جنینی به حساب نمی آید موفق باشید