1332
انجام ازمايشات هورموني براي تشخيص نزديك به وقوع يايسگي و سونوگرافي رحم و تخمدان به شما توصيه ميشه.
1 هفته پیش
فوليكول خوب براي بارداري بالاي ١٦ و كمتر از ٢٥ براي سونوي روي ١٢ ميباشد و البته ضخامت اندومتر هم بايد در نظر گرفته بشه كه نبايد كم باشه. ازمايشات هورموني و ذخيره تخمداني هم بسيار...
3 هفته پیش
خانمي كه يك سال يا بيشتر پس از قطع قاعدگي خونريزي يا لكه بيني پيدا ميكند ، لازم است نمونه برداري از اندومتر انجام دهد . خودتان بايد تستهاي بررسي ذخيره تخمدان را انجام دهيد و اگر مي...
سونوگرافي و انجام كورتاژ تشخيصي درماني توصيه ميشود.
خير .لازم است معاينه شويد و ازمايشات لازم برايتان درخواست شود .
سلام متاسفانه هيچ راهي براي پيشگيري ازيائسگي وجود نداره وهنوز دانشمندان به نتيجه اي دراين رابطه نرسيده اند ( مثل پيري ) دراصل يائسگي يك نوع پيري تخمدان است كه به عواملي چون ژنتيك و...
سلام خير باردار نميشويد،،، ازتخمک اهدايی استفاده كنيد
با سلام عزيزم شما به يك متخصص غدد هم مراجعه نماييد متاسفانه راهي به جز تخمك اهدايي نداريد و درمان قطعي وجود ندارد و براي باردار شدن بايد به مراكز نازايي مراجعه نماييد
سلام يك ازمايش خون و سونوگرافي بديد كه معلوم بشه