1870
سلام علت مشکل شما قطع شیردهی است که متاسفانه کار کاملا اشتباهی انجام دادید و باید اول مشاوره در مورد شیردهی خود می گرفتید و مشکل خود را به راحتی حل می کردید نه اینکه نوزاد خود را ا...