2753
با سلام با توجه به اینکه شما دارای سند رسمی هستید جایی برای نگرانی وجود ندارد. با احترام موسسه حقوقی عرشی
1398/10/15