1870
سلام اگر اوضاع سرفه ها بهتره با اب نمک قرقره کنید احتمالا روزی سه تا چهار بار سرفه تحریکیه
سلام . بهتره معاینه شوید ولی ممکن است خشکی زیاد گلو موحب دیده شدن رگه های خون شود . ولی معاینه دقیق تر نشان میدهد