1870
سلام دوست عزيز متاسفانه شرايط ايشان به شكلي است كه خانواده ديگر نميتوانند كمكشان كنند بهترين كار تشويق ايشان براي رجوع به يك روانشناس و همدلي با اين فرد است . موفق باشيد