پرسش و پاسخ

پرسش ها و پاسخ ها

پاسخ : با مدارکتان جهت درمان مناسب مراجعه کنید .
پاسخ : لازم است حضوری با جواب ازمایشات مراجعه کنید .
پاسخ : همیشه برای تشخیص بارداری از تست خونی بتا اچ سی جی ...
پاسخ : اگر خودتان در کودکی ابله مرغان گرفته اید عارضه ای ...
پاسخ : یک سونوگرافی از رحم و ضمایم و یک تست خونی بتا اچ س...