2723
پرسش و پاسخ

پرسش ها و پاسخ ها

پاسخ : سلام اگر تغذیه مقوی ومغذی داشته باشید مشکلی برای ج...
پاسخ : سلام چنین حرفی کاملا غلط می باشد با توجه به BMI شم...
پاسخ : سلام با توجه به وزن اولیه و شرایط توصیه میشه افزای...
پاسخ : توصیه میشود بی در بی بزشکتان را عوض نکنید وبرای اف...
پاسخ : سلام دوست عزیز اگر مشکل خاصی مانند لکه بینی پایین ...