2753

طرز خوابیدن درسه ماهه سوم

نام ارسال کننده محرمانه می باشد 56 بازدید

سلام من هفته سی و یکم و موقع خواب به پهلوی چپ‌ مبخوابم و زیاد کش و قوس میدم بدنمو دست خودم نیس یهویی میشه و امروز صبح وقتی داشتم کش و قوس میدادم بدنمو ساق پای راستم گرفت جوری که نمیتونستم تکون بدم یکمی که ماساژ دادم بهتر شد بعدم من وقتی میخوابم به پهلو یکمی میام جلوتو یعنی نصف شکمم میخوره به زمین این حالت ضرری برای جنین داره نگرانم 

اطلاعات تکمیلی

سن ۱۹ جنسیت زن شغل خانه دار
پاسخ مشاور

مشاور مامایی و زنان

سلام خیر مشکلی ندارد موفق باشید 

تجربه شما

اولین نفری باشید که نظر میدهید
login captcha