taravat97

عضویت : 1397/06/25
زن
درج نشده است
گویند کسان بهشت با حور خوشست'من گویم که آب انگور خوشست'این نقد بگیرو دست از آن نسیه بدار'کاواز دهل شنیدن از دور خوشست
موردی یافت نشد!
1786