ماشین_عروس

عضویت : 1398/05/08
زن
درج نشده است
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن                 من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود تیکر تولد فرزند از دست رفته ام هست دومین بچه ام بود که از دست دادم😢😢😢😢 
من و فرزندانم

فقط 3 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40