بهارنارنج68

عضویت : 1397/05/13
زن
30 سال
لیسانس

زن بودن کار ساده ای نیست

دختر گلم تو بهترین هدیه خدا به من و بابا هستی خدایا خیلی خیلی ازت ممنونیم 😘😘دامن همه منتظرا رو سبز کن و هیچ خونه ای رو سوت و کور نزار برای برآورده شدن این حاجت یه صلوات بفرستید
من و فرزندانم
نازنین زهرا - دختر - زیر یک سال