سرینتیپیتی

عضویت : 1398/06/02
زن
درج نشده است
خدایا خودت میدونی چمه...پس الهی بحق بنده های آبرومندت که بهشون دخیل بستم و توسل کردم و بحق خودت که بهت توکل کردم الهی آمین
49 موضوع
پست
مرگ
1398/07/29 01:48:28 51 پست
51
خدایا...
1398/07/29 01:19:20 10 پست
10
خدایا...
1398/07/29 00:26:37 2 پست
2
خدایا...
1398/07/28 21:44:05 3 پست
3
تا حالا شده؟
1398/07/27 22:06:01 8 پست
8
خیلی دلم گرفته
1398/07/25 16:33:20 7 پست
7
خیلی دلم گرفته
1398/07/24 01:09:41 20 پست
20
سونو آنومالی
1398/07/15 17:07:23 10 پست
10