امیرمحمدمن

عضویت : 1396/07/13
زن
کارشناسی
خدایااگه قراره معجزه کنی وقتشه خدایادعاخوندم توکل کردم .من اومدم نوبت توست.خدایا ارزوی همه روبراورده کن
خدایا اغوشت راامشب بمن می دهی  برای گفتن چیزی ندارم ...می شود من بغض کنم  تو بگویی مگر خدایت نباشد که این گونه بغض کنی ..ومن اهسته گریه کنم..می شود من بگویم خدایا ..تو بگویی جان دلم ...  می شود بیایی تمنا می کنم ..گله دارم ...از کی    از چه  نمی دانم .................................
من و فرزندانم
. - دختر - زیر یک سال
. - دختر - 6 سال
83 موضوع
پست
1333