آندرلاین

عضویت : 1397/03/14
زن
همه ی زندگیم همسرم و بچه هام عاشقشونم
من با تمام وجودم عشق تو را میپرورانم همسرم نفسم به لحظه لحظه نفسهایت بند است خدایا همیشه محافظ و همراه عشقم و ثمرهای آن باش آمین.