مانا۶۴

عضویت : 1398/06/12
زن
طراحی دوخت .کامپیوتر.شیرینی پزی
به اندازه ی ادما نباید دست زد.آدما همونقدر که هستن .هستن.
من و فرزندانم
محمد - پسر - 10 سال
پویان - پسر - 2 سال
18 موضوع
پست
سقط درد داره
1398/08/15 13:43:07 36 پست
36
قلب جنین
1398/08/14 20:17:09 6 پست
6
14
بتا از چند یعنی باردار؟
1398/07/24 22:33:07 33 پست
33
بیشعوری تا چه حد
1398/07/14 20:03:59 56 پست
56
پروتز سینه
1398/07/13 12:41:43 16 پست
16
69
1456