ماماندخملک

عضویت : 1396/08/18
زن
درج نشده است
من خودم هستم و یک حس غریب، که به صد عشق و هوس می ارزد.
آدمهای عجیبی هستیم. امروزمون با فردامون خیلی فرق می کنه. (باردار نیستم)
من و فرزندانم
- دختر - 2 سال

فقط 6 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
671
672