پری7773

عضویت : 1394/08/05
زن
28 سال
باران کہ مےبارد تمام شهر پر از صداے من است ..من تنها نیستم تنها "منتظرم"