صحرا۶۸۸۶

عضویت : 1399/08/25
زن
چشم آهویی🌹❄❄خوب می‌دانم تحمل کردن من ساده نیست این که پایم مانده‌ای، عاشق نوازی می‌کنی .🌹🌹من تا پایان عمرم به این می‌اندیشم؛"زنی که عشق را می‌پذیرد، تا چه اندازه بی دفاع می‌گردد!!!
38 موضوع
پست
دیدار دوباره ....
1399/11/04 12:17:43 46 پست
46
من محتاجم به تو
1399/11/01 11:12:24 11 پست
11
میخوام عوض بشم
1399/10/30 19:45:45 87 پست
87
صحرا ۶۸۸۶ 😔
1399/10/28 23:08:24 56 پست
56
خداحافظ
1399/10/26 00:33:18 4 پست
4
102
عنوانو شما انتخاب کنین
1399/10/18 22:05:51 0 پست
0
زندگی نگار
1399/10/15 10:37:07 169 پست
169
5
1786