آفرت

عضویت : 1397/10/14
زن
درج نشده است

مبدا آنچه اینجا از من تراوش میشود، قلبم است. اینجا من خود واقعی ام هستم.

نامم ز کارنامه عشاق محو باد  گر جز محبت تو بود شغل دیگرم  عکاس 📷🍃 فیلم ساز 🎬🌼
18 موضوع
پست
من هنوز نگرانتم
1398/08/03 23:10:58 4 پست
4
من به هدفم می رسم 💪😍
1398/07/14 21:40:48 26 پست
26
خسته ترینم
1398/07/09 20:18:29 15 پست
15
دوباره من!
1398/06/15 15:59:52 15 پست
15
آفرت روشن خداحافظ 😁😁
1398/05/15 12:17:03 6 پست
6
هدیه ی تولد
1398/05/07 20:12:39 5 پست
5
خواب عجیب
1398/04/20 17:21:00 12 پست
12
کمک 😫😣
1398/04/08 22:14:16 7 پست
7
1786
1913