دخترخاصبهمنی

عضویت : 1399/02/03
زن
مهمه😐؟..
...negar❤yalda...دوتا دیوونه🙈❤... تنهادلیل زندگیمی بهترینم..yalda..❤🙈...بی تو حتی ی ثانیه ام ممکن نیست...همیشه در ❤ من هستی...❤negar❤ نفس من دیگه به نفسای تو بنده😘به زندگیم با بودنت معنا بده🙈
13 موضوع
پست
لغوکاربری
1400/01/10 03:33:17 0 پست
0
سلام دوستان❤
1399/11/20 23:46:41 20 پست
20
سلام😐
1399/11/12 00:54:13 120 پست
120
من از...
1399/03/08 21:44:54 0 پست
0
بهترین دوستم....
1399/03/05 20:59:24 5 پست
5
میشه😔😔
1399/03/05 09:32:59 4 پست
4
سخته....😔
1399/03/05 08:36:02 1 پست
1
عشق♥️♥️
1399/02/27 06:54:28 27 پست
27
دلتنگ😔😔
1399/02/27 06:13:28 0 پست
0
وقتی ناراحته.‌..😔😔
1399/02/27 04:39:04 0 پست
0