تیلور

عضویت : 1395/04/27
زن
23 سال
درج نشده است
یه عمر برای پیدا کردن کسی که درکت کند و تورا همان گونه که هستی بپذیرد انتظار میکشی و عاقبت میفهمی او از همان اغاز خودت بوده ای