شکو۱۳۷۲

عضویت : 1398/04/18
زن
26 سال
لیسانس مدیریت دولتی
❤. نی نی تودلم پوچ بود😢😢❤
من و فرزندانم

فقط 23 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
88 موضوع
پست
1
تقویت بعد کورتاژ
1398/07/04 16:05:32 1 پست
1
بعدز کورتاژ
1398/06/28 12:15:19 0 پست
0
0
خونریزی بعد کورتاژ
1398/06/18 19:11:00 26 پست
26
خیلی دلم گرفته😢
1398/06/15 16:00:09 8 پست
8
خونریزی کورتاژ
1398/06/12 14:10:38 9 پست
9