نگین۲۰۲۰

عضویت : 1397/08/16
زن
درج نشده است

به آخر راه رسیده، افسرده، از زندگی سیر😔😔😭

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود،، تا دلم باز دلم باز دلم،، دل بشود...