پریچهر61

عضویت : 1396/07/19
زن
کارشناسی ارشد

فرزندم سالهاست منتظر دیدن چشم های زیبایت هستم .. از خدا بخواه که زودتر همدیگر رو ببینیم

بی تاب لحظه های ناب مادر شدنم. من پست ترین انسان خاکی این زمینم و از خدایم طلب مهر دارم زیرا که میدانم صدایم و نگاهم را دوست دارد
1913
1786